Klimata
kalkulators
pasākumu
organizatoriem

Mēs aicinām glābt pasauli!

Jūsu rīkotais pasākums ir būtiska šī darba daļa:

- jūs varat samazināt sava pasākuma ietekmi uz klimatu;
- jūs varat sniegt jaunu pieredzi sev, dalībniekiem un visiem iesaistītajiem, kā pasākumu rīkot savādāk - videi draudzīgāk.

Siltumnīcas efektu izraisošās gāzes rodas ļoti dažādos veidos — pārvietojoties ar motorizētu transportu, gādājot un gatavojot pārtiku, ražojot enerģiju, atkritumu apsaimniekošanas laikā utt. Siltumnīcas efektu izraisošās gāzes ir paslēptas materiālos, lietās un procesos, kas nodrošina pasākuma sagatavošanu un norisi.

Izrēķiniet, cik CO2 izmešu radīs jūsu pasākums, izvērtējiet, mainiet savas rīcības un kļūstiet par daļu no risinājuma pašreizējā klimata krīzē!

Lai izrēķinātu sava pasākuma radīto CO2 izmešu apjomu, nepieciešama detalizēta informācija šādās jomās: pasākumu ilgums, dalībnieku skaits, viesu skaits, transporta pakalpojumi organizatoriem un dalībniekiem (ja attiecināms), informācija par izmantotajām naktsmītnēm un to veidi, informācija par ēdināšanas pakalpojumiem, pasākumā izmantotais elektroenerģijas veids un patēriņš, materiālu izmantošana, atkritumu apsaimniekošana.

Kalkulatorā ietekmes uz klimatu mēs rēķinām CO2 ekvivalentos, t.i. visu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu klimata ietekme tiek pārrēķināta CO2 vienībās.

Mazini sava pasākuma ietekmi!

Vairāk informācijas par klimatam draudzīgu pasākumu rīkošanu meklē pdf.lv vai nacgavilet.lv

1. Sāc ar komandas izveidi klimatam daudzīgu lēmumu pieņemšanai!

- Izrunājiet, kādas jomas, kas saistītas ar jūsu pasākumu, visvairāk ietekmē vidi!
- Izspriediet, kuri padomi būs jums noderīgi un kādas jomas varat uzlabot!
- Pārrunājiet tēmas ar komandu un paskaidrojiet, kāpēc tam ir nozīme!
- Sadaliet uzdevumus un pienākumus, pārliecinoties, ka kāds pārrauga klimatam draudzīgu izvēļu īstenošanu!

2. Ļoti svarīga ir norises vieta, tās sniegtās iespējas un izmitināšanas varianti

- Izvēlieties vietu, kas ir iespējami tuvu vairumam pasākuma apmeklētāju vai organizējiet apmešanās vietas tuvu pasākuma norises vietai!
- Organizējiet pasākumu videi draudzīgā pašvaldībā, kur īsteno ilgtspējīgu vides politiku un iniciatīvas, kas vērstas uz ietekmes uz vidi samazināšanu!
- Izvēlieties videi draudzīgu vietu, kas ir sertificēta, piemēram, ar „Zaļās atslēgas” (Green Key) sertifikātu, ir energoefektīva vai kur jau tiek īstenota videi draudzīga rīcība!
- Dodiet priekšroku vietai, kur ūdens resursi tiek izmantoti pārdomāti – tiek samazināts ūdens patēriņš, lietots krāna ūdens.

3. Nodrošiniet pasākumā vietēju, sezonālu un veselīgu pārtiku, mazinot dzīvnieku valsts izcelsmes produktu patēriņu!

Atgādiniet gan ēdinātājiem, gan pasākuma apmeklētājiem, ka ēdiens ir vērtība un tam nevajadzētu nonākt atkritumos! Ziedojiet neapēsto pārtiku! Izvērtējot pieejamā ūdens kvalitāti, dzeršanai un pārtikas gatavošanai lietojiet krāna vai akas ūdeni. Šķirojot atkritumus, rodiet iespēju nodalīt pārtikas pārpalikumus speciālos bioatkritumu konteineros.

4. Svarīga ir pārvietošanās iespēju dažādošana

- Laicīgi informējiet dalībniekus par iespējām pasākuma norises vietā nokļūt ar sabiedrisko transportu, kājām vai velosipēdu!
- Izvēlieties pasākuma norises un dalībnieku apmešanās vietu iespējami tuvu sabiedriskā transporta pieturai!
- Sagatavojiet kartes, transporta shēmas, informāciju par transporta izmaksām un citu nepieciešamo informāciju, kas ļaus nodrošināt optimālu pārvietošanos!
- Plānojiet organizatoru, mākslinieku un dalībnieku ierašanos ar tiešajiem lidojumu reisiem (viena pacelšanās un nolaišanās) - tas būtiski samazina emisiju apjomu.
- Samaziniet individuālo braucienu daudzumu, atsevišķu transportlīdzekļu vietā izvēloties autobusus!

5. Enerģijas taupīšana

Ilgtspējīgāku pasākumu rīkošanai vissvarīgākais ir enerģijas patēriņa samazināšana un videi draudzīgas enerģijas izmantošana.

- Samaziniet fosilā kurināmā izmantošanu enerģijas ražošanai!
- Samaziniet pieprasījumu pēc enerģijas - tas attiecas arī uz enerģiju, kas tiek izmantota, ražojot lietas, kuras plānojat izmantot pasākumā!
- Nodrošiniet iespējami vairāk dienas gaismas!

6. Materiālu pirkšana un transportēšana

- Izvērtējiet produktu un materiālu iegādes nepieciešamību un izmantojiet jau pieejamos materiālus vai tos, kas saglabājušies no iepriekšējiem pasākumiem; aizņemieties vai nomājiet, nevis pērciet jaunu!
- Ja tomēr nepieciešams iegādāties preces vai pakalpojumus, samaziniet pirkumu apjomu un pērciet tik daudz, lai nebūtu pārpalikumu, tā samazinot arī pasākuma laikā radīto atkritumu apjomu!
- Pērciet vietējos, dabīgus un ekomarķētus materiālus un produktus un konsultējieties ar vietējās pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par piemērotu vietējo piegādātāju izvēli!
- Veicot iepirkuma procedūru, ievērojiet zaļā iepirkuma principus!

7. Atkritumu apsaimniekošana

- Samaziniet – izvēlieties produktus ar videi draudzīgu iepakojumu vai bez iepakojuma!
- Lietojiet vēlreiz – neizmetiet priekšmetus, ko var lietot atkārtoti vai nodot lietošanai citiem!
- Salabojiet – pirms iegādāties jaunu mantu, izvērtējiet, vai var salabot esošo!
- Pārveidojiet – piešķiriet dažādiem materiāliem jaunu dzīvi, mainot to izskatu un funkcionalitāti!
- Šķirojiet pārstrādei – izvēlieties iepakojumu, ko var pārstrādāt!

8. Kompensējiet CO2 kaitīgās ietekmes!

Apsveriet dalību CO2 kompensēšanas pasākumos – piemēram, koku stādīšanā vai ilgstpējīgas attīstības projektu finansēšanā, lai kompensētu radīto oglekļa dioksīda izplūžu nodarīto kaitējumu videi!

Datus par apmeklētājiem vieglāk būs savākt, ja tiek rīkota, piemēram, konference vai seminārs ar pieteikšanos. Ja pasākums ir bez apmeklētāju reģistrācijas, iespējams, ka savam pasākumam varēsi aprēķināt tikai organizatoru ietekmi. Ja aprēķinos neplānojat iekļaut apmeklētājus, lauciņu zem “Apmeklētāji” atstājiet tukšu.

Mēģiniet noskaidrot vidējo nobraukumu, iekļaujot šo jautājumu dalībnieku reģistrācijas anketā, aptaujājot dalībniekus vai izdarot labāko pieņēmumu. Aprēķiniem varat izmantot mūsu iebūvēto kalkulatoru.

Mēģiniet noskaidrot vidējo nobraukumu, iekļaujot šo jautājumu dalībnieku reģistrācijas anketā, aptaujājot dalībniekus vai izdarot labāko pieņēmumu.

Katrs lidotājs ir jāuzskaita atsevišķi. Ja vienā lidmašīnā lido 30 organizatori vai apmeklētāji, tad skaita 30 lidojumus.

Katrs nakšņojums ir jāuzskaita atsevišķi. Ja 100 cilvēki nakšņo 2 naktis, tad jāuzrāda 200 nakšņojumu attiecīgajā naktsmītnē. Par nakšņošanu savās mājās uzskaite netiek veikta.

Lūdzu, sniedziet pēc iespējas precīzākus datus. Nepieciešamības gadījumā, konsultējieties ar ēdinātājiem.

Lūdzu, sniedziet pēc iespējas precīzākus datus. Nepieciešamības gadījumā, konsultējieties ar ēdinātājiem.

Atjaunojamās elektroenerģijas īpatsvaru var noskaidrot, sazinoties ar pasākuma telpu īpašnieku/iznomātāju. Apkures platību ievadiet tikai, ja telpas tiek apsildītas.

Svarīgi scenogrāfijas elementi ir dekorācijas, kostīmi, apgaismojums, skatuves tehniskā uzbūve (rekvizīti, butaforijas).

Lūdzu, sniedziet pēc iespējas precīzākus datus. Nepieciešamības gadījumā konsultējaties ar atkritumu apsaimniekotājiem.

Norādiet kravas svaru un veikto attālumu vai degvielas patēriņa datus. Izvēlieties vienu no metodēm, kur jums ir visprecīzākie dati.

Nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar pārvadātājiem.

Nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar pārvadātājiem.

1/12
« Atpakaļ

Izvēlieties rēķināt CO2 izmešus par organizatoriem vai par organizatoriem un apmeklētājiem.

Cilvēku skaits

Vidējais nobrauktais attālums ar auto

Personu skaits, kas ceļo ar sabiedrisko transportu

Vidējais nobrauktais attālums (sabiedriskais transports)

Īso lidojumu skaits (līdz 3h)

Tālo lidojumu skaits (3-6h)

Starpkontinentālo lidojumu skaits (vairāk nekā 6h)

Procentuāli no visiem biznesa klases lidojumi

Nakšņojumu skaits skolās, ģimenēs, teltīs u.c. līdzīgās naktsmītnēs

Nakšņojumu skaits hosteļos/kopmītnēs

Nakšņojumu skaits 2-3 zvaigžņu viesnīcās

Nakšņojumu skaits 4 zvaigžņu viesnīcās

Nakšņojumu skaits 5 zvaigžņu viesnīcās

Ūdens / Bezalkoholiskie dzērieni

Kafija & tēja

Alkohols

Ēdienreižu skaits dienā

Veģetāro porciju īpatsvars

Vai tiek izmantoti vienreizlietojamie trauki