Lai apturētu neatgriezeniskas klimata pārmaiņas un saglabātu līdzšinējo līdzsvaru dabā,
viens cilvēks nedrīkst radīt vairāk kā 3 tonnas CO2 gadā.
Galvenā siltumnīcas efektu radošā gāze ir oglekļa dioksīds (CO2), kas rodas dedzinot oglekli saturošu kurināmo (ogles, naftu, dabasgāzi) un izvirstot vulkāniem. Cilvēku radītā CO2 apjoms pārsniedz Zemes absorbcijas spējas, izraisot siltumnīcas efektu un veicinot klimata pārmaiņas.
 
Aprēķini sava
dzīvesveida ietekmi šeit:
Tas aizņems
tikai dažus mirkļus!