Dabas brīvdienas

 

Kas ir Dabas aizsardzības brīvdienas (dabas brīvdienas)?

Dabas aizsardzības brīvdienas (DAB) ir sociāla iniciatīva, kura ar brīvprātīgā darba palīdzību īsteno dabas atjaunošanas pasākumus, atbalstot dabas procesus un dabiskas vides veidošanu. Sociālās iniciatīvas dalībnieki pilnveido arī zināšanas par Latvijas dabas daudzveidību un dabas īpatnībām, kā arī attīsta savstarpēju saliedētību praktiskā Latvijas dabas bagātību uzturēšanas kontekstā.

Kāpēc ir jāveic dabas atjaunošanas darbi?

Dabas daudzveidību nosaka dažādi faktori. Liela ietekme Latvijas dabas daudzveidības kvalitātē ir bijusi cilvēku darbībai dažādos periodos. Cilvēku tiešas vai netiešas darbības ietekmē bioloģiskā daudzveidība ir samazinājusies, izzūdot dzīvotnēm, sarūkot sugu populācijām. Taču ar cilvēka palīdzību dabas daudzveidību var arī atjaunot, palīdzot nodrošināt dabā notiekošos procesus un īpatnības.

Dabas brīvdienu mērķi:

  • Uzturēt un atjaunot bioloģisko daudzveidību, attīstot sabiedrības kompetenci ar vidi saistītos jautājumos.
  • Veicināt brīvprātīgā darba attīstību un nodrošināt sabiedrībai iespēju brīvajā laikā darboties dabas aizsardzības labā un neformālā vidē mācīties vairāk par dabā notiekošajiem procesiem.
  • Paplašināt Latvijā vispārpieņemto priekšstatu par talkas būtību un veidot alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Talkas norise:

Interesenti tiek aicināta uz vienu līdz trīs dienu ilgu talku ar dabas aizsardzības ekspertiemun/vai atbildīgajām iestādēm saskaņotiem nosacījumiem, kur brīvprātīgi veic darbus, kas nepieciešami bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai. Plānotās talku norises vietas ir visā Latvijā. Talkas dalībnieki neformālā veidā iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas pa rdabu.

 

Informāciju notikušajām talkām un padarīto meklē TE.


"PROJEKTU FINANSĒ LATVIJASVIDES AIZSARDZĪBAS FONDS"       


"PROJEKTU ATBALSTA Coca-Cola HBC Latvija"

 

"PALDIES PAR SADARBĪBU DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDEI"