Dabas brīvdienu talku dienasgrāmatas

 

Esam īstenojuši 13 Dabas brīvdienas jeb Dabas saglabāšanas talkas, šajā sadaļā varat apskatīt kā mums ir gājis. Video dienasgrāmatu mērķis ir gan pastāstīt veicamā darba jēgu no vides ekspertu puses, gan arī dzirdēt iemeslus, kāpēc brīvprātīgie ir devušies talkot un kāpēc viņiem ir svarīgi veikt dabas saglabāšanas darbus.

 

30.maijs, Baltā kāpa, Saulkrasti

Zaļās nedēļas ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” pārstāvji kopīgi ar Pasaules Dabas Fondu Saulkrastu kāpās rīkoja talku “zaļo risinājumu” demonstrēšanai un pielietošanai praksē. Veidojām žodziņus un stādījām kāpu kviesi! Vairāk informācijas TE. Kā arī ir tapusi maza video dienasgrāmata:

 

 

10.jūnijs, Gūtmaņa ala, Sigulda

Sestdien, 7. jūnijā, Siguldā, ar talku Gūtmaņa alas apkārtnē, Pasaules Dabas Fonds ar Coca-Cola HBC Latvija un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu uzsāka kustību “Dabas aizsardzības brīvdienas”.

Vairāk informācijas TE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.jūlijs, Ežezers un Andrupenes meži

27. jūlijā 17 talcinieki atjaunoja Lielās Lāču salas pļavu Ežezerā un veidoja atsegumus jeb novāca sūnu un nobiru slāni Andrupenes mežos. Ar talkas norisi iepazīsties video dienas grāmatā vai lasi TE.

 

 

 

12.augusts, Dabas parks "Pape"

12.augustā visas dienas garumā talcinieki attīrija dabas parka "Pape" palienu pļavas, lai palielinātu gan lielo zālēdāju ganības, gan atjaunotu dzīvotni aizsargājamajām sugām.

 

 

18.-19. augusts, Dabas liegums "Ances purvi un meži"

Pirmajā dienā cītīgi attīrījām purvu no niedrēm un krūmiem, lai aizsargājamajai puķītei - dzeltenajai akmeņlauzītei būtu lielāka platība kur augt. Otrajā dienā atēnojām divus dižozolus Lonastes upes krastā.


 

8.-9. septembris, Dabas parks "Pape"

Šajā talkā turpinājām darbu pie palienu pļavu attīrīšanas no krūmiem, lai paplašinātu palienu pļavas, kas ir gan lielo zālēdāju ganības, gan dzīvotne aizsargājamām sugām. Šī talka īpaša ar to, ka piektdienas rīts iesākās ar Latvijas Radio 1 raidījuma "Kā labāk dzīvot" tiešraidi. Raidījumu klausies TE. Drīzumā publicēsim arī video dienasgrāmatu.


Foto: Elīna Magomedova

 

12.septembris, Randu pļavas

Rudens ieskaņā, baudot saulaino laiku, dabas liegumā “Randu pļavas” brīvprātīgie no Igaunijas un Somijas atbrīvoja Aļģu saliņu no niedru un krūmu apauguma. Dabas lieguma “Randu pļavas” izveidošanas mērķis ir šīs Natura 2000 teritorijas pamatvērtību – mitru jūrmalas pļavu un lagūnu, un putnu populāciju, īpaši Šinca šņibīts un jūras zīriņš – saglabāšana un atjaunošana. Tāpēc šoreiz talcinieki paplašināja jūras zīriņu ligzdošanai piemērotu biotopu uz Aļģu saliņas pie vienas no nedaudzajām Latvijas jūras lagūnām. Piekļūt šai teritorijai ar lauksaimniecības tehniku ir gandrīz neiespējami, tāpēc darbs bija jāpaveic tikai ar rokas darbarīkiem – trimeriem, dakšām, grābekļiem.

 

 

22.septembris, Gaunas Nacionālais parks

Jaukā un saulainā septembra piektdienā bariņš brīvprātīgo devās uz Gaujas Nacionālo parku, kur netālu no dabas izglītības centra "Vecupītes" atbrīvoja vecus kokus, no krūmiem un kociņiem, kuri traucē veco koku vainagiem.


 

 

 

6. septembris, Dabas parks "Pape"

Ar talku Dabas parkā "Pape" aizsākās piecu talku cikls, kurā aktīvi piedalījās organizācija BTA Latvija. Šajā talkā turpinājām attīrīt applūstošās pļavas no krūmiem, tagad Papes ezera piekraste ievērojami plašākā teritroijā veido atvērtu ainavu.

Foto: Aija Krodere

 

 

 

 

 

13. oktobris, Slīteres Nacionālais parks

Šī bija viena no vējainākajām talkām, jo darbs notiks jūras tuvumā - Pitragā. Šīs dienas uzdevums bija aizrakt sen (domājams, ka deviņdesmito gadu sākumā) izrakstu kabeļu trasi, kas netikai apdraudēja cilvēku drošību, bet arī nosusināja apkārt esošās meža teritorijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. oktobris, Dabas liegums "Eglone"

Skaistā diena, skaistā vietā norisinājās talka, kuras laikā no pārāk biezi saauguša krūmāja atbrīvoti dižkoki. Talkā piedalījās AAS “BTA Baltic Insurance Company” darbinieki, Dabas aizsardzības pārvaldes, Daugavpils Universitātes un A/S “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības speciālisti.

 

20. oktobris, Randu Pļavas

Teritorijā starp Salacgrīvu un Ainažiem izveidojušās unikālas palieņu pļavas, kur jūra katru gadu nosprauž robežas pa savam. Šajās pļavās ir liela dabas daudzveidība, tāpat šeit novērots īpaši daudz un dažādu putnu sugu. Tā kā pļavās vairs neganās zālēdāji, cilvēkam ir jāsteidzas palīgā, lai unikālās pļavas nepārmāktu tikai niedres. Šogad Randu pļavās esam talkojuši vairākkārt, palīdzot atjaunot ap 5 hektāriem dabisko pļavu. Brauciet nākamgad priecāties par orhidejām un jumstiņgladiolām!

 

25.oktobris, Ķemeru Nacionālais parks - Kaņiera ezers

Talkas laikā atbrīvojām kādreizējo Riekstu pussalas daļu, kas nu jau pārvērtusies par salu, tāpēc uz darba vietu devāmies ar laivu. Šī sala ir iemīļota putnu ligzdošanas vieta, bet, piemēram, pīlēm krūmu apaugums traucē ligzdot, jo neveidojas atklāta ainava, tāpēc tās nelabprāt izvēlas tur apmesties. Ņemot vērā, ka no salas ir sarežģīti transportēt nozāģētos krūmus, tie tika kontrolēti, Dabas aizsardzības pārvaldes eksperta uzraudzībā, dedzināti. Domājams, ka jau nākamajā gadā šī sala būs ievērojami piemērotāka putnu ligzdošanai, līdz ar to Nacionālā parka apmeklētāji arī tu varēs vērot ūdensputnus.