Meža apsaimniekošanas prakse demonstrējumu teritorijā “Kalna Gavieši”

Cērtamo koku izvēli, mežizstrādes īpatnības, egļu paaugas saglabāšanas pieredzi baltalkšņu mežaudzē raksturo “Kalna Gavieši” saimnieks Z.Vilciņš.