Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Bērzu jaunaudze kādreizējā lauksaimniecības zemē

Bērzu jaunaudze kādreizējā lauksaimniecības zemē

MĒRĶIS:
izveidot bērza mežaudzi ar perspektīvu egles 2. stāvu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Apmežota lauksaimniecības zeme.
  • Veikta bērzu retināšana.

Mežaudzi veido pirms 10 gadiem bērzu mežeņu stādījums atmatā, 1,2 ha platībā.

Kociņi stādīti cits no cita 2 līdz 3 m attālumā, veidojot aptuveni 1300 – 1400 stādvietas uz ha.

2013. gadā veikta bērzu retināšana, kas bija pirmais kopšanas pasākums. Vērojama egļu paaugas kociņu ieaugšana.

ATZIŅA!

  • Apmežošanai labi var izmantot mežeņus, bet no saimnieciskā viedokļa jālūkojas, lai mežeņu izcelsme būtu no bērza audzēm ar labiem stumbra kvalitātes rādītājiem.
Bērzu jaunaudze kādreizējā lauksaimniecības zemē