Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Mistrotas audzes veidošana

Mistrotas audzes veidošana

MĒRĶIS:
izveidot kvalitatīvu, mistrotu audzi izlases cirtei.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Veikta koku retināšana.
  • Veikta tievāko bērzu un baltalkšņu izciršana ap egļu grupām.

0,6 ha mežaudze veidojusies izcirtumam aizaugot ar lapu kokiem un attīstoties vairākām egles paaugas grupām. Audzes vecums ir aptuveni 20 gadi.

2009. gadā te tika veikta kociņu retināšana, bet 2013. gada ziemā, lai veidotu dažādu koku sugu audzi, veikta tievāko bērzu un baltalkšņu ciršana ap egļu grupām.

Kopā izcirsti apmēram 20 m³ kokmateriālu – 15 m³ malkas un 5 m³ papīrmalkas.

2015. gadā konstatēts, ka audzē ir ievērojami koku augstuma pieaugumi.

ATZIŅA!

  • Grupās esošas eglītes nevajag retināt.
Mistrotas audzes veidošana