Meža apsaimniekošanas prakse demonstrējumu teritorijā “Lejas Kleperi”

Vai stādīt jaunos kociņus izlases cirtes mežsaimniecībā? Kā veidot mistrotu audzi? Kādas ir sagaidāmās grūtības vienvecuma egļu audzes apsaimniekošanā? Par šiem jautājumiem ar savu pieredzi dalās “Lejas Kleperi” saimnieks R.Klepers.