Meža apsaimniekošanas prakse demonstrējumu teritorijā “Pūpoli”

Par izlases cirtes īstenošanas principiem skuju koku audzē un baltalkšņu audzē, mežmalas un atmirušās koksnes nozīmi stāsta “Pūpoli” pārvaldnieks R.Mežaks.