Brīvprātīgie lektori

Projektu atbalsta:

Pasaules Dabas Fonda jaunie lektori gatavi uzstāties Rīgas skolās un interešu izglītības iestādēs ar lekcijām par:

- Baltijas jūru,

- meža ekosistēmu un

- dzīvesstila ietekmi uz vidi.

Lekciju mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par vides jautājumu nozīmi un viņu iespējām iesaistīties labākas un atbildīgākas vides jautājumu izpratnes veidošanā.

 

Jaunie Pasaules Dabas Fonda ziņneši:

Lelde Zēna ir ne tikai ieinteresēta vides aizsardzībā, bet arī vēlas savas zināšanas nodot tālāk līdzcilvēkiem un veicināt vides jautājumu aktualitāti sabiedrībā kopumā. Leldi ļoti saista darbs ar cilvēkiem un iespēja veicināt izpratni par to, cik ļoti mēs ietekmējam planētu - mūsu mājas! Kā brīvprātīgā, Lelde darbojas atbalsta centrā „DIA+LOGS” un citās organizācijās. Lelde savu vēlmi palīdzēt un iesaistīties īstenojusi arī akadēmiskā līmenī, pabeidzot LU SZF „Sociālā darba” programmu.

Ilze Kokarēviča ir Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studente. Ilze ar savu studiju izvēli jau parāda, ka daba viņai nozīmē daudz.  Ilze arī min to, ka viņa ļoti labprāt uzstājas auditorijas priekšā, kaut vai tad, kad ir privātskolotāja saviem matemātikas skolēniem. Ilze īpaši interesējas par „zaļo” bioloģiju, apkārtējo vidi un procesiem ap mums, un spēj to saistoši pasniegt auditorijai. Šie visi ir iemesli, kādēļ tieši viņa ir starp mūsu Pasaules Dabas Fonda ziņnešiem.
Agnese Nastaja ārpus darba Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrā, kā jauniešu iniciatīvu projektu koordinatore seko līdzi arī Pasaules Dabas Fonda aktivitātēm. Agnese īpaši interesējas par mežu ekosistēmām un to aizsardzību. Viņa mīl atrasties tīrā dabas vidē - mežā, basām kājām pa pļavu vai jūras krastu. Līdz šim Agneses pieredze kā brīvprātīgajai bijusi Gruzijas Borjomi-Kharagauli nacionālajā parkā, kopā ar kolēģi no Vācijas, ieviešot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu lielo plēsēju monitoringam.
Doloresa Lapiņa saka, ka daba ir pats skaistākais, kas vien pasaulē var būt. „Tai jābūt tīrai un sakoptai, mums tā jāciena un jāmīl.” Pati būdama vidusskolniece un 17 gadus jauna viņa apzinās, ka jaunieši ir mūsu nākotne, un tieši tādēļ ir būtiski jauniešus ieinteresēt un informēt par notiekošo dabā, lai nākotnē, kad arvien lielāka uzmanība būs jāpievērš dabīgā saglabāšanai, mums apkārt būtu atbildīga sabiedrība.

Anete Auziņa ir lielisks Pasaules Dabas Fonda ziņnesis, jo bez mūsu sniegtā vēstījuma par ūdeni, viņa var izmantot arī savas profesionālās zināšanas, kā dabaszinātņu maģistra absolvente. Lektores pieredze Anetei bijusi jau iepriekš, kad divus gadus Anete strādājusi par ģeogrāfijas skolotāju. Pašlaik Anete strādā valsts pārvaldes iestādē, vides aizsardzības jomā.

 

 


Anna Ilze Gailīte ir skolniece Rīgas Franču licejā. Jau vairākus gadus Anna darbojas Pasaules Dabas Fondā kā brīvprātīgā. Visvairāk Anna ir iepazinusies tieši ar atkritumu otrreizējas pārstrādes iespējām un ieviesusi to, kā savas zaļās dzīves elementu. Līdzšinējās Pasaules Dabas Fonda lekcijās Annas uzmanību visvairāk piesaistījušas problēmas Baltijas jūras vidē, kas arī ir galvenais iemesls, kāpēc  Anna ir kļuvusi tieši par mūsu „Ūdens” tēmas lektori. Anna arī atzīst, ka ar šo projektu guvusi lielāku izpratni par Vides aizsardzību Latvijā.

Rita Šantare studē antropoloģiju un ir ieguvusi arī Vides zinātņu bakalauru. Brīvprātīgais darbs viņai nav svešs un, kā Rita pati saka, tas ir viņas dzīvesveids. Rita vienmēr vēlas apgūt ko jaunu, viņai patīk un interesē jautājumi par dabu, tās aizsardzību un ilgtspējību, bet bez intereses vien Rita ir arī ieguvusi padziļinātas zināšanas šajās jomās studējot. Rita izaicinājumu kļūt par lektori uztver kā lielisku iespēju uzlabot savas uzstāšanās prasmes.

 

 

Pasaules Dabas Fonda jauno lektoru uzstāšanos atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments „Sabiedrības integrācijas programmas” projektu konkursa ietvaros.