"Bajāri"

Īpašnieks Otomārs Ozols

Tālr. 29207323

Valodas: latviešu, krievu

Atrašanās vieta: Rucavas pag., Rucavas nov.

Saimniecības “Bajāri” kopplatība ir 68,4ha no kuriem mežs aizņem vairāk kā 26ha. Mežs atrodas četros atsevišķi novietotos zemes gabalos. Viens no tiem atrodas dabas parkā "Pape". Pagaidām demonstrāciju objekti ir izveidoti vienā no trijiem meža gabaliem - a/c Liepāja – Klaipēda malā.

Īpašumā esošās mežaudzes visbiežāk aizņem sausos augšanas apstākļu tipus. Lielāko mežaudžu daļu veido bērzs un priede. Vidējais audžu vecums ir apmēram 60 gadi. Apmēram 3ha aizņem lauksaimniecībā neizmantojamā zeme, kurā plānots ieaudzēt mežu.

Saimniecības darbības virzieni ir saistīti ar mežsaimniecību un tūrismu. Katru gadu īpašumā tiek izcirsti ne vairāk kā 150m³ kokmateriālu. Pārsvarā tiek cirsti tie koki, kuriem koksnes ievērojams vērtības pieaugums nav sagaidāms.

Meža apsaimniekošanā agrāk tika pielietotas nelielas kailcirtes (ne lielākas par 0,3ha). Pašreiz tiek praktizēta meža apsaimniekošana ar izlases cirtēm, kas ir labākais galvenās cirtes veids dažāda vecuma un vairāku koku sugu mežaudzēs.

Tūristu uzņemšanai labiekārtots viesu nams “Bajāri”, kas atrodas Rucavas ciema teritorijā. Viesu namu un senlaicīgās celtnes ieskauj 1,8 ha liels parks ar reti sastopamiem introducētiem kokiem.

 

Informācija par demonstrējumu objektiem "Bajāros"


Kā apmeklēt saimniecību?

Ja vēlaties apmeklēts kādu no demonstrējumu teritorijām, pirms došanās ceļā noteikti sazvaniet īpašnieku un piesakiet apmeklējumu.

Ja vēlaties pieteikt grupas ekskursiju, interesējaties Pasaules Dabas Fondā. Vairāk informācijas – sazinoties ar Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti:

Telefona numurs: 67505640

e-pasts: jrozitis@pdf.lv

Demonstrējumu teritoriju apmeklējums ir BEZ MAKSAS!

Katru rudeni un pavasari demonstrējumu teritorijās notiek atvērto durvju dienu semināri. Seko līdzi informācijai mājas lapā!