Latvijas finālists 2011 - SIA „Ulbroka”

2011.gada 25.oktobrī svinīgajā apbalvošanā par konkursa „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” Latvijas uzvarētāju tika atzīta SIA „Ulbroka”. Konkursa mērķis ir mudināt reģiona lauksaimniekus aktīvi iesaistīties Baltijas jūras eitrofikācijas jeb pārmērīgas ūdensaugu savairošanās problēmas risināšanā. Konkursu Latvijā rīko Pasaules Dabas Fonds kopā ar Swedbank un sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un izdevniecību Saimnieks.lv. 

Uzņēmums izmanto inovatīvas un efektīvas metodes cūku fermas radītā piesārņojuma mazināšanā, ierīkojot īpašus gaisa filtrus, kas piesaista amonjaku un tādējādi saglabā apkārtējo vidi. „„SIA Ulbroka” ir pirmā no lielajām cūku fermām Latvijā, kas ir uzstādījusi šādas gaisa attīrīšanas iekārtas, tāpēc tā var kalpot par labu paraugu citām līdzīgām saimniecībām gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs. Līdzīga prakse nav sastopama arī Igaunijā un Lietuvā,” norāda Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītājs Ingus Purgalis.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra direktors Kaspars Žūriņš uzsver: „Pozitīvi vērtējams arī tas, ka „SIA Ulbroka” uztur augstu ražošanas efektivitāti un lielus ražošanas apjomus, taču vienlaicīgi veic investīcijas, kuras ir ne tikai vidi saudzējošas, bet arī ekonomiski pamatotas.”

Savukārt uzņēmuma direktors Aivars Kokts stāsta:

Lopkopība ir viens no lielākajiem piesārņotājiem, tāpēc uzskatu, ka man ir pienākums savu biznesu veidot iespējami videi draudzīgāku. Protams, investīcijas ir bijušas lielas, un sākumā es šaubījos, vai tas ir pareizais ceļš, bet šobrīd esmu pārliecināts, ka izvēle bijusi īstā un šī balva ir patīkams apstiprinājums tam.”

 

Swedbank lauksaimniecības eksperts Raimonds Miltiņš atzīst: „Prieks redzēt uzskatāmu apliecinājumu, ka Latvijas saimniecības ir mūsdienīgas, jaunām idejām atvērtas un domā par nākotni. Mūsdienās aktuāls jēdziens biznesā ir ilgtspēja. Pavisam vienkārši to skaidrojot – strādāt tā, lai nākamajām paaudzēm saglabātu un pilnveidotu darba un dzīves vidi. Un šāda pieeja Latvijas lauksaimniekiem patiesībā ir asinīs, jo šīs nozares vēsturiska īpašība ir arī labu tradīciju pēctecība paaudzēs”.

Konkurss, kas Baltijas jūras reģiona valstīs tiek organizēts jau trešo reizi, izceļ labas un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, veicina zināšanu un informācijas apriti starp Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī sniedz pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos piemērus, kā saimniekot ilgtspējīgi. Konkurss ir starptautisks un tiek rīkots visās Baltijas jūras piekrastes valstīs. Konkursa gaitā katrā no deviņām valstīm tiks izvirzīts finālists, kas saņems titulu un naudas balvu 1000 eiro apmērā no Swedbank.

Latvijas uzvarētājs pārstāvēs valsti reģionālā līmenī un pretendēs uz naudas balvu no Swedbank – 10000 eiro un titulu "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2011". Reģionālais uzvarētājs tiks nosaukts 3.novembrī konferences „Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai” laikā Stokholmā, Zviedrijā.

Baltijas jūra vēl joprojām ir viena no visapdraudētākajām jūrām pasaulē. Eitrofikācija jeb pārmērīga ūdensaugu savairošanās tiek uzskatīta par nozīmīgāko Baltijas jūras ekoloģisko problēmu. Tās cēlonis ir palielināta barības vielu – t.sk. fosfora un slāpekļa, nonākšana ūdens vidē. Baltijas jūras Vides aizsardzības komisijas (HELCOM) dati liecina, ka aptuveni 60% slāpekļa un 50% fosfora jūrā nonāk tieši no lauksaimnieciskās ražošanas.