Poļu saimnieks - Gada lauksaimnieks 2011

Par „Gada lauksaimnieku Baltijas jūras reģionā 2011” 2.novembrī Stokholmā, Zviedrijā tika nominēts poļu lauksaimnieks Marians Raks. Žūrijas komisija atzina viņa saimniecībā pielietotās metodes, lai samazinātu barības vielu noplūdi un saglabātu bioloģisko daudzveidību, par īpaši inovatīvām un efektīvām. Konkursa mērķis ir izcelt pozitīvus piemērus un mudināt reģiona lauksaimniekus aktīvi iesaistīties Baltijas jūras eitrofikācijas jeb aizaugšanas problēmas risināšanā.

Konkurss šogad tika rīkots astoņās Baltijas jūras piekrastes valstīs un tieši poļu lauksaimnieks tika atzīts par labāko. Kā konkursa uzvarētājs Marians Raks iegūst balvu 10 000 eiro apmērā no konkursa partnera un atbalstītāja – Swedbank. “Mani vienmēr ir interesējusi dabas aizsardzība. Kad sapratu, ka lauksaimniecība ietekmē vidi, es nolēmu strādāt iespējami videi draudzīgāk,„ stāsta Marians Raks. „Šis apbalvojumus man ir ļoti nozīmīgs un ļaus virzīties vēl soli tālāk. Es jūtos saprasts un novērtēts,” turpina saimnieks.

Marians Raks saimniecību izveidojis 1975. gadā. Saimniecība ir tradicionāla un tajā tiek audzēti graudaugi – kvieši, mieži, u.c. kultūras. Tāpat saimnieks nodarbojas ar augļkopību un audzē liellopus. Saimniecībā tiek īstenoti dažādi videi draudzīgas prakses pasākumi, tostarp buferjoslas, mitrzemes, barības vielu nosēdumdīķi. Daudzas no šīm metodēm ir vienkārši pielāgojamas un īstenojamas arī citās saimniecībās Baltijas jūras reģionā. Pasaules Dabas Fonds visu finālistu īstenotās metodes ir apkopojis materiālā, kas pieejams lejupielādei šeit.

Par konkursa uzvarētāju Latvijā žūrijas komisija šogad izvēlējās SIA „Ulbroka”. Uzņēmums izmanto inovatīvas un efektīvas metodes cūku fermas radītā piesārņojuma mazināšanā, ierīkojot īpašus gaisa filtrus, kas piesaista amonjaku un tādējādi saglabā apkārtējo vidi. „„SIA Ulbroka” ir pirmā no lielajām cūku fermām Latvijā, kas ir uzstādījusi šādas gaisa attīrīšanas iekārtas, tāpēc tā var kalpot par labu paraugu citām līdzīgām saimniecībām gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs.

Konkurss, kas Baltijas jūras reģiona valstīs tiek organizēts jau trešo reizi, izceļ labas un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, veicina zināšanu un informācijas apriti starp Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī sniedz pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos piemērus, kā saimniekot ilgtspējīgi. Konkurss ir starptautisks un tiek rīkots visās Baltijas jūras piekrastes valstīs. Konkursa gaitā katrā no deviņām valstīm tiks izvirzīts finālists, kas saņems titulu un naudas balvu 1000 eiro apmērā no Swedbank. Konkursa reģionālais uzvarētājs šodien, konferences „Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai” laikā saņem balvu no Swedbank – 10000 eiro un titulu "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2011".

Baltijas jūra vēl joprojām ir viena no visapdraudētākajām jūrām pasaulē. Eitrofikācija jeb pārmērīga ūdensaugu savairošanās tiek uzskatīta par nozīmīgāko Baltijas jūras ekoloģisko problēmu. Tās cēlonis ir palielināta barības vielu – t.sk. fosfora un slāpekļa, nonākšana ūdens vidē. Baltijas jūras Vides aizsardzības komisijas (HELCOM) dati liecina, ka aptuveni 60% slāpekļa un 50% fosfora jūrā nonāk tieši no lauksaimnieciskās ražošanas.