Dzīvesveida kalkulators

Latvijā vidēji 1 cilvēks rada 5 tonnas CO2e/ gadā - vajadzētu 3 tonnas!

Jautājumi & atbildes


Cik precīzs ir Dzīvesveida kalkulators? Ja Latvijā praktiski nav ražošanas, kāpēc ir ~2 reizes lielāka ietekme uz klimatu nekā pieļaujams? Vai klimata izmaiņas vispār ir? Šīs un citas atbildes šeit!

Kas vairāk ietekmē vidi – veids kādā pārvietojies? Varbūt mājoklis, kurā dzīvo? Vai tas, ko pērc veikalā vai ēd pusdienās?

Pasaules Dabas Fonds ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu ir izveidojis īpašu dzīvesveida kalkulatoru, ar kura palīdzību tikai dažu minūšu laikā vari uzzināt sava dzīvesveida ietekmi uz vidi.

Lai apturētu neatgriezeniskas klimata pārmaiņas un saglabātu līdzšinējo līdzsvaru dabā, viens cilvēks nedrīkst radīt vairāk kā 3 tonnas CO2 gadā.

Galvenā siltumnīcas efektu radošā gāze ir oglekļa dioksīds (CO2), kas rodas, dedzinot oglekli saturošu kurināmo (ogles, naftu, dabasgāzi) un izvirstot vulkāniem. Tūkstošiem gadu pastāvēja zināms līdzsvars, jo daba spēja absorbēt radušās klimata gāzes, taču tagad situācija ir mainījusies Cilvēku radītā CO2 un citu siltumnīcefekta gāzu (SEG)apjoms pārsniedz Zemes absorbcijas spējas un izraisa siltumnīcas efektu, kas veicina klimata pārmaiņas.

 

Mājsaimniecību ietekme uz klimatu

Latvijā: Oglekļa pēdas radītājs

Cilvēki arvien vairāk sāk apzināties un izjust klimata pārmaiņas, kā vienu no nozīmīgākajam ekoloģiskajām problēmām un jēdziens „oglekļa pēda” ir kļuvis populārs un tiek plaši pielietots visā pasaulē. Ar „oglekļa pēdu” jāsaprot mūsu patēriņa rezultātā gada laikā emitēto oglekļa dioksīda (CO2) un citu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoms, kas izteikts CO2 ekvivalenta (CO2e) tonnās.

Oglekļa pēdas aprēķinā tiek iekļautas ar transportu, mājokli, pārtiku, patēriņa preču un pakalpojumu radīšanu, lietošanu un utilizāciju saistītās tiešās un netiešās SEG emisijas. Lielākās slodzes uz vidi Latvijā ir saistītas ar tādām jomām kā mājoklis, transports un pārtika.

Lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, vidējā gaisa temperatūra nedrīkst paaugstināties vairāk kā par 20C, par atskaites punktu ņemot pirmsindustriālo laiku (1800tie gadi). Tas nozīmē, ka pieļaujamā CO2e koncentrācija atmosfērā nedrīkstētu pārsniegt 450 ppm (daļas uz miljonu). Lai to nodrošinātu, CO2e emisiju apjoms pasaulē ir pastāvīgi jāsamazina. Kā minēts - vidējās SEG emisijas pasaulē nedrīkst pārsniegt 3 tonnas CO2e uz vienu cilvēku.

SEG emisijas Latvijā 2007. gadā sasniedza savu augstāko punktu – 6,8 tonnas CO2e uz cilvēku. Taču ekonomiskās krīzes rezultātā tās ir kritušās līdz 5,14 tonnām CO2e uz cilvēku, kas joprojām pārsniedz iepriekš minēto robežslielumu.

Vislielāko kopējo CO2e emisiju apjomu sastāda mājoklis (1,94 t CO2e uz cilvēku gadā). Tam seko transports (1,11 t CO2e uz cilvēku gadā) un pārtikas ražošana (0,79 t CO2e uz cilvēku gadā). Savukārt viena Latvijas iedzīvotāja gada vidējais sadzīves preču patēriņš ir atbildīgs par 530 kg CO2e , bet patērētie pakalpojumi radījuši 770 kg CO2e. Ar izglītību un veselības aprūpi saistītās SEG emisijas pēdējo 15 gadu laikā ir samazinājušās, taču strauji augušas ar transportu, komunikāciju, atpūtu un apģērbu saistītās emisijas.

 

Kā samazināt savu ietekmi?

 

Siltini māju un taupi enerģiju

 • Noblīvē logus un siltini māju. Tādējādi Tu gan samazināsi apkures rēķinus, gan taupīsi resursus.
 • Ja iespējams, izvēlies centralizētu, efektīvu un uz atjaunojamiem resursiem balstītu apkures sistēmu!
 • Izvēlies enerģiju taupošas ierīces un tehniku ar eko vai energoefektivitātes marķējumu (A klase).
 • Izslēdz gaismu un elektroierīces, kad tās neizmanto, – piemēram, televizors gaidīšanas režīmā patērē 25% no strādājošas elektroierīces enerģijas.
 • Nepārkurini māju – samazinot iekštelpu temperatūru par 1 °C, vari samazināt apkures rēķinu līdz pat 10%

Brauc ar sabiedrisko transportu un riteni

 • Cik bieži vien iespējams izmanto sabiedrisko transportu, divriteni vai ej kājām.
 • Nebrauc ar auto viens!
 • Braucot ar auto, ievēro:
 • Izslēdz dzinēju, ja apstājies uz laiku, kas pārsniedz divas minūtes.
 • Brauc uzreiz, kad ieslēdz motoru, – atstājot to sildāmies, tiek piesārņota vide un nodilst tehnika.
 • No automašīnas izkrāmē visu lieko – krava palielina degvielas patēriņu.
 • Vadi mašīnu uzmanīgi un iespējami augstākā pārnesumā, lai samazinātu izplūdes gāzu daudzumu.
 • Ja iegādājies auto – pērc ekonomisku mašīnu, kas patērē pēc iespējas mazāk degvielas.

 

Izvēlies vietējo, sezonai atbilstošu un ekoloģiski audzētu pārtiku!

 • Izvēlies bioloģiski audzētu pārtiku. Ja tā ir grūti pieejama, pieprasi to veikalos, kur ikdienā iepērcies.
 • Lieto uzturā vietējā ražojuma pārtiku atbilstoši sezonai. Arī pārtikas transportēšana atstāj lielu ietekmi uz vidi.
 • Lieto uzturā vairāk dārzeņu un augļu. Veģetāra ēdiena izaudzēšana un pagatavošana patērē mazāk enerģijas nekā gaļas un zivju produkcija. Piemēram, lai iegūtu vienu kaloriju no zivīm, tiek patērēts 50 reižu vairāk enerģijas, nekā iegūstot to no kartupeļiem, un 60 reižu vairāk nekā no auzām
 • Gatavojot ēdienu, pārsedz pannu un katlus ar vāku, tādējādi tu samazini enerģiju, ko patērē plīts.

 

 

Nepērc lietas, kuras patiesībā Tev nevajag, taisi pats un ar draugiem, mainies un reciklē!

 

 

Dzīvesveida kalkulatora metodika

Aprēķini veikti 2013. gadā. Aprēķinus veicis Jānis Brizga, izmantojot ar SEG emisiju datiem paplašinātu ielaides-izlaides modeli (www.wiod.org).

 

Cik precīzs ir Dzīvesveida kalkulators? Ja Latvijā praktiski nav ražošanas, kāpēc ir ~2 reizes lielāka ietekme uz klimatu nekā pieļaujams? Vai klimata izmaiņas vispār ir? Šīs un citas atbildes šeit!