Elektroierīces un apgaismojums

Nomainiet kvēlspuldzes pret energoefektīvajām spuldzēm vai gaismas diodēm (LED), kas, kaut arī dārgākas, kalpo 5-10 reizes ilgāk un patērē 4-5 reizes mazāk elektrības.

Elektroenerģijas patēriņš parasti sastāda vienu no būtiskākajām uzņēmuma ietekmēm uz vidi. Pieprasījums pēc elektrības katru gadu aug un Latvija nespēj sevi nodrošināt ar atjaunojamo elektroenerģiju. Elektrības ieguve no fosilajiem energoresursiem veicina gaisa piesārņojumu un globālās klimata izmaiņas.

 

Izveidojiet darba instrukciju, kur paredzēts, ka darbiniekiem:

- jāizslēdz apgaismojums un dators, kad tie netiek lietoti;

- pēdējam, kurš iet prom no biroja, jāizslēdz viss biroja apgaismojums un tehnika;

- jāizslēdz datorus, ja darbinieks pamet biroju vairāk kā uz 2 stundām;

- datora ekrānam jāuzstāda “gaidīšanas” režīms pēc 5 minūtēm un “izslēgšanas” režīms pēc 20 minūtēm.

Vispārējā apgaismojuma vietā priekšroka jādod dienasgaismai vai individuālajam apgaismojumam.

Regulāri jātīra logi un spuldzes - netīrumi aiztur pat trešdaļu gaismas!

Publiskās lietošanas telpās, piemēram, koridoros vai pagalmos, ieteicams ierīkot lampas uz fotosensoriem, kas ieslēdzas, reaģējot uz kustību un pēc laika izslēdzas.

Ieteicams arī uzstādīt gaismas intensitātes regulēšanas slēdžus, kas var samazināt enerģijas patēriņu un paildzināt spuldžu mūža ilgumu.

Vēl viena iespēja ir uzstādīt krēslas slēdžus, kas automātiski ieslēdz spuldzes, kad gaismas intensitāte samazinās.

Iegādājieties tikai energoefektīvu elektrotehniku, kas atbilst, A klases energoefektivitātes marķējumam, EnergyStar vai TCO standartam.

ТСО marķējumu piešķir mobilajiem telefoniem, biroja mēbelēm, datoriem un to piederumiem, kuri atbilst noteiktām prasībām attiecībā uz energoefektivitāti, darbavietas drošību un ietekmi uz apkārtējo vidi.

 

Energy Star marķējumu piešķir precēm, kas lietošanas laikā patērē mazāk elektrības.

 

 

Veiciet regulāru elektroenerģijas patēriņa uzskaiti un analizējiet izmaiņu iemeslus.

Nolietotās elektropreces nododiet atpakaļ ražotājam, kam bez maksas tās jāpieņem renovācijai vai otrreizējai pārstrādei.