Papīrs & mēbeles

Papīrs - izvēlies atbildīgi!

Lejupielādei

Biroja darbs parasti saistās ar ievērojamu papīra apjoma patēriņu. Taču koksnes resursi nav bezgalīgi un arī papīrrūpniecība saistās ar ievērojamu ūdens un gaisa piesārņojumu. Tāpēc taupīga papīra izmantošana un videi draudzīga papīra izvēle ir būtisks zaļā biroja priekšnosacījums.

Taupiet papīru. Visvienkāršākais veids, kā to izdarīt ir lietot mazāk papīra. Izdrukājiet tikai tos materiālus, kas jums patiešām ir nepieciešami:

- izveidojiet papīra patēriņa samazināšanas un makulatūras savākšanas politiku,

- izvairieties no nevajadzīgu dokumentu, brošūru drukāšanas, bet lietojiet dokumentu elektronisko versiju, lai izlasītu informāciju vai veiktu labojumu;

- drukājiet dokumentus uz abām lapas pusēm un, drukājot vairākas lapaspuses, ieteikums divas lapaspuses drukāt uz vienas lapas;

- izmantojiet papīru ar mazāku svaru (pārejiet no 80 g un 70 g papīra izmantošanu).

Šķirojiet un nododiet makulatūru. Papīrs veido līdz pat 40 % no mūsu sadzīves atkritumu apjoma. Liela daļa šī papīra nonāk izgāztuvēs, ceļmalās un citus vidē. Iegūstot papīru no makulatūras, gaisa piesārņojums tiek samazināts par 75 %, ūdens piesārņojums - par 35 %, tiek ietaupīta arī koksne un enerģija (līdz pat 60 %).

 

Koksne no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem (FSC sertifikācija vai ekvivalenti). FSC sertificēts papīrs no citiem atšķiras ar to, ka koksne, kas lietota papīra ražošanā, ir iegūta ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā, kur saglabājas vides dabiskās funkcijas, to skaitā ūdenstilpju tīrība, bioloģiskie resursi un dzīvnieku dabiskā vide. Sertifikācijas shēma ļauj sekot meža produkcijas plūsmai – sākot no apsaimniekotās teritorijas.

 

Izvēlieties ar hloru nebalinātu papīru. Hlora balināšanai pastāv vairākas videi draudzīgākas alternatīvas, kur par balinātāju izmanto ozonu vai ūdeņraža peroksīdu. Līdz ar to ieteicams izvēlēties papīru, kas ražots izmantojot:

- TCF (Total Chlorine Free) tehnoloģiju – izmanto ar hloru nebalinātu celulozi, kas iegūta no papīrkoka;

- PCF (Processed Chlorine Free) tehnoloģiju, kas tiek izmantota makulatūras apstrādē. Ja otrreizējā pārstrādē iegūtā celuloze tiek jaukta ar koksnes celulozei, tai ir jābūt iegūtai, izmantojot TCF tehnoloģiju.

Taču, ja TCF vai PCF papīrs nav pieejams, var izvēlēties arī ECF (Elemental Chlorine Free) tehnoloģijā iegūto papīru (brīva hlora vietā lieto mazāk kaitīgo hlora dioksīdu).

Izvēlieties otrreizēji pārstrādātu papīru. Pasaulē tikai 10 % papīra tiek iegūts no otrreizēji pārstrādātas makulatūras. Makulatūras pārstrādes process pēdējos gados ir būtiski uzlabojies un tajā vairs neizmanto toksiskos šķīdinātājus un mazgāšanas līdzekļus. Novērstas ir arī otrreizēji pārstrādāta papīra kvalitātes problēmas un tagad to var droši izmantot biroja tehnikā. Lai garantētu to, ka papīrs tiešām ir iegūts no otrreizēji celulozes, būtiski ir izvēlēties papīru, kas saņēmis neatkarīgi izsniegtu sertifikātu vai FSC 100 % Recycled logo vai FSC Mixed Sources logo (www.fsc.org).

Citi ieteikumi:

Pārliecinieties, ka jūsu piegādātāji neizmanto papīru, kas var būt ražots no nelegāli iegūtas koksnes;

Izvēlieties papīru no ražotājiem, kas samazina savu ietekmi uz klimata izmaiņām un ierobežo CO2 emisijas;

Pārejiet uz nebalinātu un/ vai TCF vai PCF papīra izmantošanu;

Izvēlieties papīru no ražotājiem, kas minimizē ķīmiskā skābekļa patēriņu (COD) un ierobežo atkritumu apjomus;

Dodiet priekšroku papīra ražotājiem, kas ievieš trešo pušu verificētas vides pārvaldības sistēmas, piemēram, ISO 14001 vai EMAS.

 

Izvēloties biroja mēbeles, ievērojiet sekojošos principus:

Izvēlies ar FSC sertifikātu marķētas mēbeles, kas apliecina to, ka koksnes izcelsme ir  ilgtspējīgi apsaimniekoti meži;

Dodiet priekšroku masīvkoka mēbelēm;

Izvairies no skaidu plākšņu un lamināta mēbelēm, jo tās var saturēt formaldehīdu un citas veselībai bīstamas viela;

Izvēlies vietējās izcelsmes koksnes izstrādājumus;

Izvairies no tropiskās koksnes;

Izvairies no mīkstajām mēbelēm, kas var saturēt bromētos liesmu novērsējus.