Eiropas Vides ministri nespēj aizstāvēt vides intereses

19.decembrī Eiropas Vides ministru tikšanās laikā, lemjot par Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģiju un tās īstenošanu, ministri nespēja demonstrēt vides interešu aizstāvību. Sarunās bija jūtama spēcīga lauksaimniecības sektora interešu aizstāvība. „Šie cilvēki ir Vides ministri un viņiem ir uzticēts aizstāvēt vides intereses. Redzot neskaitāmos Vides ministru kompromisus, par vienu no būtiskākajām un šobrīd aktuālākajām problēmām Eiropā – bioloģisko daudzveidību – jūtama bīstama tendence: bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana galvenokārt ir atstāta citu ministru rokās,” norāda Pasaules Dabas Fonds.

Arī Latvijai, kā Eiropas Savienības dalībvalstij, ir tiesības un iespējas ietekmēt lēmuma pieņemšanu un īstenošanu, tāpēc vides nevalstiskās organizācijas decembra sākumā nosūtīja Vides un reģionālās attīstības ministrijai vēstuli, kurā akcentēta nepieciešamība pilnveidot Kopējo Lauksaimniecības politiku un Kopējo zivsaimniecības politiku un salāgot to ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; adekvāti atspoguļot bioloģiskās daudzveidības aizsardzības nodrošināšanu ES budžetā, kā arī vairākas citas būtiskas lietas.