Pētījumi & publikācijas / Lielie zālēdāji

Lielie savvaļas zālēdāji

 

Lielo savvaļas zālēdāju dabiskā ganīšanās

 

Sumbru aizsardzības plāns

- ES sumbru aizsardzības plāns (angļu val.)

 

Prasības un noteikumi zemju īpašniekiem par dabiskās noganīšanas programmas uzsākšanu:

Dabiskās ganīšanas atbalsta programma

 

 

Plēsēji

 

Sabiedrības viedoklis par trīs lielo plēsēju sugām

- lāci Ursus arctos, vilku Canis lupus un lūsi Lynx lynx