Ūdeņi

Ūdens ir viena no lielākajām pasaules bagātībām un tikai 1% no pasaulē sastopamā ūdens atrodas saldūdeņos.

 

Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Elīna Kolāte

E-pasts: ekolate@pdf.lv

Tel.: 67505644

Ūdeņi vienmēr ir bijuši viena no svarīgākajām dabas bagātībām, kas ieņem nozīmīgu lomu cilvēku dzīvē. Nereti Latvijā ūdeņi tiek apsaimniekoti pretrunā ilgtspējības principiem - viens no piemēriem ir mazās hidroelektrostacijas (HES). Pasaules Dabas Fonda mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu ūdeņu resursu apsaimniekošanu un izmantošanu.

Pasaules Dabas Fonda ūdeņu programmas darbības pamatvirziens ir dabas resursu saglabāšana.

 

Baltijas jūra

Saldūdens

Zivis