Pētījumi un publikācijas

JAUNUMS!

Baltijas jūras rīcības plāns - kurp tas ved?

Lejuplādei

Baltijas jūras nākotnes tendences

Lejupielādei

Pretējās straumes. Baltijas jūras scenāriji 2030.

Lejuplādei

JAUNUMS! Baltijas jūras biznesa plāns.

Lejuplādei

Agro-vides maksājumi Baltijas jūras reģiona valstīs

Lejuplādei

9 organizācijas, kas strādā kopā tīrākai Baltijas jūrai!

Lejuplādei

Baltijas jūras situācijas novērtējums 2011

Lejuplādei

 

Kā mazgāšanas līdzekļi piesārņo upes un jūru?

Lejuplādei

Info par Baltijas ekoreģiona programmu

Lejuplādei

Baltijas jūras situācijas novērtējums 2009

Lejuplādei

Nodokļu nauda iznīcina jūru

Lejuplādei

Lauksaimniecības subsīdijas - KLP reforma

Lejuplādei

Kā Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) reforma var palīdzēt Baltijas jūrai?

Lejuplādei

Pavasara aļģu ziedēšana

Lejuplādei

Klimata izmaiņu ietekme uz Baltijas jūras eitrofikāciju

Lejuplādei

Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2010

Lejupielādei

Kādu ieguldījumu jaunā ķīmisko vielu likumdošana sniegs Baltijas jūras aizsardzībā?

Lejuplādei

Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2009

Lejupielādei