Lašiem būt!

Kas būtu jāzina katram?


1. Rudenī Latvijā aizliegts makšķerēt, spiningot lašus un taimiņus.
2. Visās upēs, izņemot Daugavu, ir aizliegts zvejot ar tīkliem no 1. septembra līdz 30. novembrim.
3. Zvejas rīkiem obligāti jābūt marķētiem ar zvejnieka vārdu, uzvārdu un licences numuru.
4. Neņemiet ārā no upes zvejas rīkus. Ja Jūs aizturēs inspektors, Jūs nepierādīsiet, ka neesat maluzvejnieks.
5. Sastopot elektrozvejniekus, zvaniet atbildīgajam Valsts vides dienesta inspektoram.

Laša CV

- Laši nārsto OKTOBRA BEIGĀS - NOVEMBRĪ.

- Laši atgriežas nārstot tieši tajā upē, pat posmā un pietekā, no kuras tie iznākuši paaugoties.

- Atklātā jūrā laši orientējas pēc zemes ģeomagnētiskā lauka, saules kompasa un iekšējā bioloģiskā pulksteņa (līdzīgi gājputniem).

 

Uzzini vairāk par lašiem!

Laši Eiropā
Pēdējo simt gadu laikā lašu skaits Rietumeiropā ir katastrofāli samazinājies. Beļģijā, Holandē, Šveicē, Vācijā, Čehijā un Slovākijā no 1960 –1998 savvaļas laši bija pilnībā iznīcināti. Kopš 1987. gada notiek lašu populācijas atjaunošana Reinas un Mozeles upju baseinos Vācijā. Arī citās Rietumeiropas valstīs savvaļas lašu populācijas ir samazinājušas par 40-80%.

Galvenie lašu izzušanas iemesli ir:
     •  Upju piesārņojums;
     •  Upju aizdambēšana;
     •  Intensīva lašu nozveja Baltijas jūrā;
     •  Nevienlīdzīga konkurence ar mākslīgi audzētajiem lašiem.

 

Savvaļas laši Latvijā
Latvijā savvaļas laši ir sastopami Gaujas, Irbes, Salacas un Ventas baseinu upēs. Pēdējos trīsdesmit gados Latvijas savvaļas lašu populācija ir samazinājusies!
 
Šobrīd savvaļas lašu populāciju Latvijā apdraud:
1. Mazās HES un dzirnavu atjaunošana uz daudzām lašveidīgajām zivīm piemērotām upēm.
2. Pieaugošais maluzvejnieku skaits un būtiski sarukušais upju aizsardzības pasākumu finansējums.
Tāpēc ir svarīgi, ka visa sabiedrība iesaistās cīņā par savvaļas lašu populācijas saglabāšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lašu dzīves cikls
Lašu dzīves ciklu var nosacīti iedalīt trijos posmos: 
     1. Lašu nārsts un ikru attīstība upē;
     2. Lašu mazuļu dzīves posms upē;
     3. Migrācija uz jūru un pieauguša laša atgriešanās dzimtajā upē, lai nārstotu.

Kas nepieciešams lasim?
1. Lašu nārsts un ikru attīstība.

 • Straumes ātrums 25-90 cm/s.
 • Upes dziļums 17-76 cm.
 • Oļu izmērs 2-11 cm.
 • Smiltis 20%.
 • Skābekļa daudzums ūdenī 7-8 mg/l.

2. Lašu mazuļu attīstība upē.

 • Straumes ātrums 50-75 cm/s.
 • Upes dziļums 20-40 cm.
 • Skābekļa daudzums ūdenī 6-8 mg/l.

3. Migrācija uz jūru un pieauguša laša atgriešanās dzimtajā upē.

 • Iespēja brīvi migrēt.
 • Barības resursi jūrā. 
 • Netraucēts nārsta process.