Vai mums būs jāmaksā par jūru iztukšošanu?

Eiropas Parlaments ir pieņēmis rezolūciju „Eiropas zivsaimniecības sektora krīze, ko izraisījušas pieaugošās naftas cenas”, kas nosaka dubultot „de minimis” subsīdijas Eiropas Savienības zivsaimniecības sektoram. Šobrīd, kad Eiropas zivju resursi ir stipri pārzvejoti un steidzami nepieciešama subsīdiju samazināšana un sistēmas reforma, šāds solis ir neapdomīgs un postošs. Pieņemot lēmumu palielināt subsīdijas, ikviena nodokļu maksātāja nauda tiktu izmantota, lai vēl vairāk veicinātu pārzveju, tādēļ Pasaules Dabas Fonds aicina Eiropas Komisiju nepiekrist šai rezolūcijai.

Piekrītot rezolūcijai ne vien palielinātos spiediens uz jau tā pārzvejotajiem zivju resursiem, bet arī tiktu izkropļota konkurence un aizkavēta nepieciešamā flotes restrukturizācija. Tāpat šī rezolūcija nav savienojama ar citām sektoriālajām politikām, kuru mērķis ir racionalizēt izdevumus un uzlabot ekonomikas pārvaldību.

Vides organizāciju un OCEAN2012 pozīcijas dokuments (angļu val.)