Mintajs / Aļaskas pollaks

Mintajs/Aļaskas pollaks

Lat. Theragra chalcogramma

De. Alaska Seelachs

En. Alaska pollock

 

Mencu dzimtas zivs, kas vairojas seklos ūdeņos – līdz 200 m dziļumam. Dienas laikā tai nepieciešama migrācija starp piegrunts ūdeņiem un ūdens virsējiem slāņiem, kur tā medī sīkākas zivis un bezmugurkaulniekus. Tā ir salīdzinoši ātri augoša zivs, kas dabiski spēj nodzīvot līdz 17 gadu vecumam. Mintajs ir viena no rūpnieciski visnozīmīgākajām zivju sugām pasaulē. Visvairāk tie tiek iegūti Japānā, Korejā, ASV un Krievijā. Šīs zivis tiek zvejotas ar traļiem. Mintaju mātītes ikru dēļ bieži tiek zvejotas nārsta laikā. Gaļa tiek lietota zivju pirkstiņu, krabju nūjiņu un ātro uzkodu pagatavošanai.

 

IZPLATĪBA

Tās ir izplatītas un tiek zvejotas Klusā okeāna ziemeļu daļā.

 

RESURSU STĀVOKLIS

Tikai Klusā okeāna ziemeļos mintaju resursi ir stabili. Daļai no šī reģiona zvejniecības uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mintaju zveju, ir piešķirts MSC sertifikāts, kas norāda, ka zveja tiek veikta atbildīgi, domājot par zivju resursiem nākotnē.

 

REKOMENDĀCIJA

Izvēlieties mintaju, kas nozvejots Klusā okeāna ziemeļaustrumu daļā (FAO 67. rajons) ap Aļasku, vislabāk zivju produktus, kam ir MSC sertifikāts.

 

REKOMENDĀCIJA

Rūpīgi padomājiet, pirms izvēlaties mintaju, kas nozvejots Ohotskas jūrā vai Beringa jūras rietumos, kā arī Klusā okeāna ziemeļrietumu daļā (FAO 61. rajons), kur to resursu stāvoklis nav zināms, bet resursu pārvalde nepilnīgu un pretrunīgu datu dēļ nav iespējama.