Interaktīvs materiāls - Meža attīstība

Meža attīstība: ainava, norises, elementi

Cilvēks vienmēr ir dzīvojis ciešā saiknē ar mežu, izmantojis to un pakāpeniski pārveidojis savu vajadzību apmierināšanai. šodien maz kas ir palicis pāri no meža kādreizējā dabiskuma, tāpēc ir grūti aprakstīt un attēlot, kāds tas būtu bijis bez cilvēka ietekmes.

Informatīvā materiālā "Meža attīstība: ainava, elementi, norises" mēs cenšamies parādīt dabisku mežu un aprakstīt tajā pastāvošās likumsakarības, kā arī dodam iespēju salīdzināt to ar pašu redzēto cilvēka pārveidoto ainavu.

Materiālu "Meža attīstība: ainava, elementi, norises" lejuplādēt šeit. Uzmanību! Fails ir 24MB liels.