Dziesma jūrai


Dzintars savai jūrai sarakstījis dziesmu. Te dzirdams un redzams Dzintara veikums. Šo dziesmu jūra pati Dzintaram ausīs ielikusi, kamēr viņš Liepājā gar jūru staigājis :) Dziesmas miksēto versiju dzirdēsi Dzintara mājas lapā pdf.lv/dzintars

 

Datums: jūl 6, 2012

Dzintars savai jūrai sarakstījis dziesmu. Te redzams un dzirdams Dzintara veikums. Šo dziesmu jūra pati Dzintaram ausīs ielikusi, kamēr viņš Liepājā gar jūru staigājis :) Dziesmas miksēto versiju dzirdēsi Dzintara mājas lapā pdf.lv/dzintars

 

Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.