Cerība dziļjūru zivīm

Eiropas Komisija iesniegusi priekšlikumus, kas divu gadu laikā aizliegtu Eiropas Savienības dziļākajos ūdeņos īpaši videi nedraudzīgus zvejas paņēmienus. Grozījumi paredzētu aizliegt dziļūdens tralēšanu un žaunu tīklus dziļāk par 1000 metriem – atsevišķos gadījumos dziļāk par 500 metriem.
Datums: aug 1, 2012

Eiropas Komisija iesniegusi priekšlikumus, kas divu gadu laikā aizliegtu Eiropas Savienības dziļākajos ūdeņos īpaši videi nedraudzīgus zvejas paņēmienus. Grozījumi paredzētu aizliegt dziļūdens tralēšanu un žaunu tīklus dziļāk par 1000 metriem – atsevišķos gadījumos dziļāk par 500 metriem – visā ZA Atlantijas okeānā. Prasība būs spēkā Eiropas Savienības ūdeņos, kā arī kuģiem, kas peld zem Eiropas Savienības dalībvalstu karogiem NEAFC (Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisija) zonā. Ja noteikumus pieņems Eiropas Parlaments un Padome, šis būs īpaši svarīgs lēmums, kas dos cerību aizsargāt dziļjūras ne vien pie Eiropas krastiem, bet visā pasaulē. Tāpat šī būs iespēja atjaunot dziļjūru trauslās ekosistēmas un to produktivitāti.

Dziļjūru sugas ir īpaši jutīgas pret pastiprinātu nozveju, jo tās aug ilgi un vairojas lēni. Videi nedraudzīgu zvejas metožu izmantošana negatīvi ietekmē dziļjūru ekosistēmas.

Plašāku informāciju par NEAFC, Kartes un video meklē šeit: http://www.charlie-gibbs.org/charlie/node/7

 

Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.