Dzīvās planētas ziņojums

2012. gada WWF Dzīvās planētas ziņojumā secināts, ka mēs lietojam par 50% vairāk resursu nekā Zeme spēj piedāvāt. Līdz 2030. gadam mums vairs nepietiks pat ar divām planētām Zeme.

Datums: aug 13, 2012

Planētas dabas kapitāls strauji sarūk, savukārt ekoloģiskās pēdas nospiedums turpina palielināties. Ja mēs vēlamies nodrošināt ilgtermiņa labklājību pasaules iedzīvotājiem, valstīm dabas kapitāls ir jāņem par pamatu, izstrādājot savas attīstības stratēģijas.

„Arī Latvijas, neskatoties uz ekonomisko recesiju, ekoloģiskā pēda, kas parāda mūsu patēriņa slodzes vidē, 2008.gadā ir palielinājusies salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu. Ja visi pasaules iedzīvotāji dzīvotu kā vidējais Latvijas iedzīvotājs, šo resursu nodrošināšanai un radītā piesārņojuma absorbēšanai būtu nepieciešamas divas planētas Zeme. Taču tas nav iespējams. Mēs to varam mainīt, koncentrējoties nevis uz ekonomisko izaugsmi, bet cilvēku labklājību, palielinot Latvijas dabas kapitālu, samazinot savu atkarību no privātā transporta un fosilās enerģijas, siltinot mājas un veicinot ilgtspējīgu pārtikas apgādi. Aicini valdību šos soļus iestrādāt jaunveidojamajā Nacionālajā attīstības plānā . Tas ne tikai mazinās mūsu slodzes vidē, bet arī nodrošinās mūsu ilgtermiņa labklājību, ekonomisko un sociālo drošību,” norāda Jānis Brizga, ziņojuma „Latvijas ekoloģiskās pēdas nospiedums pasaulē” autors.

Ekoloģiskās pēdas nospiedums 1961. - 2008.gadam.

 


Interaktīvas kartes:

Dzīvās planētas indekss / Dzīvās planētas indekss ir samazinājies par ~ 30% no 1970. līdz 2008. gadam.

Ekoloģiskās pēdas nospiedums

 

Lejupielādei:

Dzīvās planētas ziņojums 2012 (angļu val.; 16,21MB)

Dzīvās planētas ziņojums – kopsavilkums (angļu val.; 7,55MB)

 

 

Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.