Komentē Nacionālā attīstības plāna sākotnējo redakciju!

Līdz 15.septembrim aicinām komentēt Nacionālā attīstības plāna (2014-2020) sākotnējo redakciju, kā arī Vides un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu „Latvija 2020. gadā – zaļākā valsts pasaulē”. Ar dokumentiem iepazīties un anketu komentāriem lejupielādēt iespējams šeit. Esi aktīvs!

 

Datums: sep 4, 2012

Līdz 15.septembrim aicinām komentēt Nacionālā attīstības plāna (2014-2020) sākotnējo redakciju, kā arī Vides un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu „Latvija 2020. gadā – zaļākā valsts pasaulē”. Ar dokumentiem iepazīties un anketu komentāriem lejupielādēt iespējams šeit. Esi aktīvs!

 

 

Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.