Kā strādāt mežā ar izlases cirtēm?

Šoruden pēdējie semināri mežā! 10. un 17. novembrī Pasaules Dabas Fonds aicina meža īpašniekus un apsaimniekotājus uz semināru – atvērto durvju dienām meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijās.

Datums: okt 26, 2012

Pasaules Dabas Fonds aicina meža īpašniekus un apsaimniekotājus uz semināru – atvērto durvju dienām meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijās.

Pēdējais seminārs šoruden notiek 17. novembrī  plkst. 10:00 Smiltenes novadā, kur visus interesentus uzņems „Lejas Kleperu”  saimnieks Raimonds Klepers – profesionāls mežkopis. Saimniecībā tiek apsaimniekoti ~86 ha. Apmēram 60% no visām mežaudzēm veido jaunaudzes un vidēja vecuma audzes. Kopumā egļu audzes aizņem apmēram 60%, bērza audze 30%, apse 5%, bet baltalksnis 5% no meža kopplatības. Gadā vidēji tiek cirsti apmēram 200m³. Lielākoties tiek cirstas kopšanas un grupu izlases cirtes.

Praktisko izziņu mežā papildinās Pasaules Dabas Fonda meža programmas vadītāja Jāņa Rozīša sagatavota lekcija par izlases cirtes iespējām un riskiem. Ja nepieciešams semināra laikā būs iespējams uzdot jautājumus un apspriest arī pieredzi savā īpašumā.

Seminārs ir bezmaksas. Lai pieteiktos, zvaniet 26420153, 67505640 vai rakstiet info@pdf.lv

 

Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.