Meklējam vietu demonstrējumiem!

Godājamais lauksaimniek! Ja Jūsu saimniecībā tiek praktizēta intensīva graudkopība vai lopkopība, ir reljefa pazeminājums ar grāvi, kur iespējams izveidot mitrzemi (nelielu ūdenskrātuvi) un, ja esat atvērts jaunai, dabai draudzīgai praksei, KĻŪSTIET PAR PIRMO SAIMNIECĪBU LATVIJĀ, KUR TIEK DEMONSTRĒTA MITRZEMES EFEKTIVITĀTE!

Datums: okt 30, 2012

Godājamais lauksaimniek!

Ja Jūsu saimniecībā:

→     Tiek praktizēta intensīva graudkopība vai lopkopība;

→     Ir reljefa pazeminājums ar grāvi, kur iespējams izveidot mitrzemi (nelielu ūdenskrātuvi);

→     Ja esat atvērts jaunai, dabai draudzīgai praksei,

 

KĻŪSTIET PAR PIRMO SAIMNIECĪBU LATVIJĀ, KUR TIEK DEMONSTRĒTA MITRZEMES EFEKTIVITĀTE!

Jūsu ieguvumi:

  • Būt pirmajiem Latvijā!
  • Samazināt lauksaimniecības ietekme uz vidi & piedalīties LLU pētījumā;
  • Popularizēt savu saimniecību un videi draudzīgu praksi, stāstot par to citiem;
  • Iegūt paliekošas investīcijas Jūsu saimniecībā;
  • Izmantot mitrzemi rekreācijai, ainavai;
  • Izmantot demonstrējumu objektu piedaloties konkursos utt.
  •  

Priekšroku dosim saimniecībām, kur:

  • Veiktas augšņu analīzes un mēslošana veikta balstoties uz izstrādātiem mēslošanas plāniem (~ 5 gadi);
  • Tiek lietots gan organiskais mēslojums, gan minerālmēsli;
  • Mitrzemes vietai būtu ērti piekļūt & netālu no tās būtu pieejama elektrība.  

NB! Zemei jābūt īpašumā, tā nevar būt ieķīlāta bankā vai kā citādi apgrūtināta.

Lai būtu iespējams izvērtēt mitrzemes efektivitāti, svarīgs ir mitrzemes sateces baseins (teritorija, no kuras ūdeņi, grāvji, drenu sistēmas satecētu mitrzemē). Vēlams, lai sateces baseins ir ~ 150-1500 ha liels (1,5-15km2).  Tāpat svarīga ir esošā drenu sistēma. Ja precīzi nezināt sateces baseinu vai drenu sistēmas stāvokli, nekas - šīs būs lietas, ko kopā noskaidrosim pirmās.  

 

Kas ir mitrzeme?

Mitrzeme ir ūdenskrātuve, kas spēj attīrīt lauksaimniecības radīto piesārņojumu ar augu barības vielām. Mitrzemes mērķis ir šīs barības vielas – fosfora un slāpekļa savienojumus – pārtvert, lai tās tālāk neaizplūst uz upēm, ezeriem un jūru, kur tās veicina eitrofikāciju, jeb aizaugšanu.

 

Kontakti:

Lai pieteiktos, zvaniet +371 26358477 vai rakstiet info@pdf.lv . Pieteikumus gaidīsim līdz 16. novembrim. Ja zināt kādu, kurš vēlētos piedalīties projektā, nododiet viņam šo informāciju.