Cerība zilajām tunzivīm

Starptautiskā Komisija tunzivju saglabāšanai Atlantijas okeānā, jeb ICCAT, ņēmusi vērā zinātniskās rekomendācijas un nav palielinājusi Atlantijas okeāna Zilās tunzivs zvejas kvotas.

Datums: nov 19, 2012

 

ICCAT ņem vērā zinātniskos ieteikumus tunzivju nozvejai

Starptautiskā Komisija tunzivju saglabāšanai Atlantijas okeānā, jeb ICCAT, ņēmusi vērā zinātniskās rekomendācijas un nav palielinājusi Atlantijas okeāna Zilās tunzivs zvejas kvotas.

Sākot no 2013.gada zvejas kvotas Zilajai tunzivij būs 13,500 tonnas. Pasaules Dabas Fonds jau desmit gadus ir uzsvēris, cik nozīmīgi ir ņemt vērā korektus zinātniskos atzinumus, nosakot zvejas kvotas, ne vien apdraudētajām tunzivīm, bet visām komerciāli patērējamām sugām.

Kaut arī Vidusjūras un Atlantijas okeāna austrumu daļas tunzivju populācijas joprojām nav pilnībā atjaunojušās, sadarbība starp zinātniekiem, vides organizācijām un lēmumu pieņēmējiem ļāvusi no situācijas, kad tunzivju populācijas ir uz sabrukuma robežas, ieraudzīt nelielu cerību. Šogad pirmo reizi pēdējo 10 gadu laikā zinātnieki secināja, ka Vidusjūras un A Atlantijas tunzivju populācijās vērojams neliels pieaugums.

Tai pat laikā zinātnieki brīdināja, ka ātrums ar kādu tunzivju skaits pieaug nav zināms. Tāpēc zinātnieki rekomendēja nozvejot ne vairāk kā 12,900 – 13,500 t tunzivis gadā, lai nodrošinātu populācijām iespēju atjaunoties.

Kaut arī ICCAT demonstrēja atbildību un saprātu, nosakot zvejas kvotas, vēl joprojām pietiekami netiek risinātas problēmas, kas saistītas ar neregulētu un nelegālu zveju. Kā piemēru varam minēt ICCAT reakciju uz WWF iesniegtajiem pārkāpumiem pret vidi (piemēram, šogad atklāto neregulēto zvejniecību Tunisijā un liela mēroga nereģistrētu tirdzniecību uz Japānu caur Panamu pēdējos desmit gadus). Par abiem šiem pārkāpumiem ICCAT nav pieņēmusi nekādus proaktīvus lēmumus. WWF turpinās sekot līdzi problēmu attīstībai.