Atklātā vēstule Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ministriem

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība mežā ir svarīgs jautājums, kas jāņem vērā veidojot dalībvalstu nacionālās lauku attīstības programmas. Mēs – vides organizāciju vadītāji Baltijas valstīs – vēlamies uzsvērt trīs lietas, kuras ir būtiski ņemt vērā, veidojot lauku attīstības programmu.

Datums: jan 8, 2013

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība mežā ir svarīgs jautājums, kas jāņem vērā veidojot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālās lauku attīstības programmas. Mēs – vides organizāciju vadītāji Baltijas valstīs – vēlamies uzsvērt trīs lietas, kuras ir būtiski ņemt vērā, veidojot lauku attīstības programmu.

1)      Plānotajiem pasākumiem, lai uzlabotu meža ekonomisko vērtību un produktivitāti, jābūt līdzsvarā ar pasākumiem meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

2)      Meža bioloģisko daudzveidību – īpaši jutīgās ekosistēmas – galvenokārt apdraud dažādi mežsaimniecības pasākumi, tāpēc nozīmīgākā ekosistēmu aizsardzības metode būtu mežsaimniecības intensitātes mazināšana.

3)      Dēļ intensīvas meža meliorācijas un ceļu būves pagājušajā gadsimtā, meža ekosistēmas ir izteikti fragmentētas. Šī iemesla dēļ jaunu ceļu un meliorācijas sistēmu būvniecība nedrīkst tikt atbalstīta, izmantojot nacionālo lauku attīstības programmu, lai tālāk nepasliktinātu ekosistēmu stāvokli.

Ar pilnu aklātās vēstules tekstu vari iepazīties šeit.