Priecīgu Pasaules mitrāju dienu!

Katru gadu 2.februārī pasaulē tiek atzīmēta Mitrāju diena. Mitrāji ir dažāda lieluma un formas purvi, dīķi, upes, upju deltas, mangrovju audzes, u.c. Tās ir ekosistēmas, kuras bieži uztveram kā pašsaprotamas, bet tās ir nozīmīga dzīves vide neskaitāmām sugām, tāpat mitrāji priecē un baro miljardiem cilvēku visā pasaulē.

Datums: feb 2, 2013

Katru gadu 2.februārī pasaulē tiek atzīmēta Mitrāju diena. Mitrāji ir dažāda lieluma un formas purvi, dīķi, upes, upju deltas, mangrovju audzes, u.c. Tās ir ekosistēmas, kuras bieži uztveram kā pašsaprotamas, bet tās ir nozīmīga dzīves vide neskaitāmām sugām, tāpat mitrāji priecē un baro miljardiem cilvēku visā pasaulē.

Šogad esam priecīgi paziņot par pasaules lielāko starptautiskas nozīmes mitrzemi – Llanos de Moxos Bolīvijā. Mitrzeme ir 6,9 miljonus hektāru liela (tik pat liela kā Beļģija un Nīderlande kopā) un tā ir pavisam nesen iekļauta Ramsar konvencijas sarakstā. Šai mitrzemē mājo lielais ūdrs un Bolīvijas upes delfīni un no tās kvalitātes ir atkarīga visa Amazonas baseina kvalitāte. Tas patiešām ir svinību vērts notikums!