Eiropas Parlaments balso PAR ilgtspējīgu zveju!

Eiropas Parlaments ar 502 balsīm PAR ir licis pamatu ilgtspējīgai zivsaimniecības sektora reformai. Pasaules Dabas Fonds uzsver, ka organizācijas prasības Kopējās Zivsaimniecības politikas (KZP) uzlabošanai, ir ņemtas vērā.

Datums: feb 6, 2013

Pēc WWF uzlavētā Komitejas balsojuma pagājušās gada decembrī, šodien arī Eiropas Parlaments ar 502 balsīm PAR ir licis pamatu ilgtspējīgai zivsaimniecības sektora reformai. Pasaules Dabas Fonds uzsver, ka organizācijas prasības Kopējās Zivsaimniecības politikas (KZP) uzlabošanai, ir ņemtas vērā.

„Šodien ir noticis kas patiesi svarīgs – pozitīvs Eiropas Parlamenta balsojums, lai panāktu būtiskas un stingras reformas, ļautu atjaunoties pārzvejotajiem zivju resursiem, kā arī nodrošinātu zvejas iespējas nākotnē. Šis ir triumfs, ņemot vērā gan ekonomisko situāciju, gan atsevišķu politisko spēku spēcīgo lobismu neilgtspējīgām industrijas interesēm,” norāda Roberto Ferigno, WWF Kopējās Zivsaimniecības politikas projekta koordinators.

Okeāni, jūras, zivis un tie zvejnieki, kas zvejo ilgtspējīgi, šodien ir uzvarējuši pusi no cīņas. Tālākais ir atkarīgs no valstu ministriem, kas atbild par zivsaimniecības sektoru – arī viņiem ir jābalso par savu pozīciju KZP pamat-regulējošajam dokumentam (basic regulation). Plānots, ka cīņa nebūs viegla, bet mēs ceram, ka valstu valdības ieklausīsies Parlamenta teiktajā un īstermiņa interešu vietā izdarīs izvēli par labu ilgtermiņa attīstībai un ilgtspējai, kas vairos pārticību gan Eiropas jūrās, gan zvejniecības sektorā.