ES iedzīvotāji vēlas ilgtspējīgi iegūtas zivis

Lielākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu vēlas, lai zivis un jūras produkti, ko tie iegādājas, ir iegūti, strādājot ar ilgtspējīgām metodēm un nāk no populācijām, kas ir stabilas un nav pārzvejotas, parādīts neatkarīgā pētījumā, kas veikts 14 ES dalībvalstīs.

Datums: apr 30, 2011

ES iedzīvotāji savai maltītei vēlas ilgtspējīgi iegūtas zivis 

 

78% Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlas ES Kopējās zivsaimniecības politikas reformu

Lielākā daļa Eiropas Savienības (ES) pilsoņu vēlas, lai zivis un jūras produkti, ko tie iegādājas, ir iegūti, strādājot ar ilgtspējīgām metodēm un nāk no populācijām, kas ir stabilas un nav pārzvejotas, parādīts neatkarīgā pētījumā, kas veikts 14 ES dalībvalstīs.

Pētījuma rezultāti parāda arī to, ka lielākā daļa respondentu atbalsta Eiropas Kopējas zivsaimniecības politikas reformu, lai nodrošinātu zivju resursu pietiekamību nākotnē.

Pasaules Dabas Fonds norāda, ka šis ir skaidrs signāls nepieciešamībai veikt nozīmīgas reformas vājajā Kopējā zivsaimniecības politikā. Jāatgādina, ka šobrīd Eiropas Komisija nodod reformu priekšlikumus Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm apstiprināšanai.

Uzzini vairāk

Pētījuma rezultāti (angļu val.)