Kļūsti par atbalstītāju & līdzdarbojies!

Pasaules Dabas Fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki dzīvo harmonijā ar dabu. Mēs strādājam, lai saglabātu konkrētajām pasaules vietām raksturīgo bioloģisko daudzveidību un samazinātu ekoloģiskās pēdas nospiedumu uz cilvēkam svarīgajiem resursiem – zemi, ūdeni un gaisu.

© Sanchez & Lope / WWF-Canon

Datums: apr 18, 2013

Pasaules Dabas Fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki dzīvo harmonijā ar dabu.

Mēs strādājam, lai saglabātu konkrētajām pasaules vietām raksturīgo bioloģisko daudzveidību un samazinātu ekoloģiskās pēdas nospiedumu uz cilvēkam svarīgajiem resursiem – zemi, ūdeni un gaisu.

Mēs esam no jauna ieveduši Latvijā kopš viduslaikiem izzudušos sumbrus, taurus un savvaļas zirgus, kas nu ganās brīvā dabā. Mēs cīnāmies par Baltijas jūras tīrību un mežu ekosistēmu saglabāšanu, nodrošinot dzīvniekiem piemērotas mājas.

 

Seko mums Facebook un Twitter tīklos, un uzzini par daudzajiem veidiem, kā kļūt par PDF atbalstītāju un līdzdarboties mūsu misijā