Pasaules Dabas Fonds pauž atbalstu Depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā

Pasaules Dabas Fonds pauž atbalstu depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā, uzsverot, ka ieviešanai jātiek īstenotai pēc labas pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principiem, lai izmaiņas būtu vērstas uz vides tīrību un sabiedrības labklājību, izvairoties no privātu interešu aizstāvības.

© Juan Pratginestos / WWF-Canon

Datums: apr 25, 2013

Pamatojoties uz vides organizācijas „Zaļā Brīvība” pētījumu „Depozīta sistēmas ieviešanas ekonomiskais novērtējums Latvijā” gala ziņojumu (pieejams http://www.zb-zeme.lv/jaunumi/66-vides-politika/525-ds), Pasaules Dabas Fonds pauž savu atbalstu depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā.

Depozīta sistēma jau vairākus gadus tiek veiksmīgi īstenota kaimiņvalstīs -  Igaunijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā. Šo valstu pieredze rāda, ka ieviešot depozītu sistēmu samazinās izlietoto dzērienu iepakojumu slodze vidē, jo samazinās noglabāto atkritumu apjoms.

Atkritumu apsaimniekošana „poligonu sistēmās” ir vidi degradējoša un neefektīva no resursu pārvaldes viedokļa, tāpēc aicinām pievērst uzmanību depozītu sistēmai kā iespējai palielināt „atkritumi kā resursi” nozīmi. Depozītu sistēma ir viena no iespējām vairāk atkritumus atgriezt atpakaļ ekonomiskajā apritē.

Pasaules Dabas Fonds pauž atbalstu depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā un ļoti cer, ka tā ieviešana tiks īstenota pēc labas pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principiem un izmaiņas būtu vērstas uz vides tīrību un sabiedrības labklājību, izvairoties no privātu interešu aizstāvības.