Seminārs par meža apsaimniekošanu bez kailcirtēm

Trešdien, 2013. gada 22. maijā mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā (MDT) „Pūpoli” Valsts lauku tīkla atbalsta programmas ietvaros notiks bezmaksas seminārs meža īpašniekiem par vidi saudzējošu meža apsaimniekošanu bez kailcirtēm. Sākums pulksten 11:30. Lūdzam iepriekš pieteikties!

Datums: mai 16, 2013

Trešdien, 2013. gada 22. maijā mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā (MDT) „Pūpoli” Valsts lauku tīkla atbalsta programmas ietvaros notiks bezmaksas seminārs meža īpašniekiem par vidi saudzējošu meža apsaimniekošanu bez kailcirtēm. Sākums pulksten 11:30.

Semināra laikā plānots apskatīt visas trīs demonstrējumu teritorijā ietilpstošās saimniecības. Par pirmo apskates un diskusiju objektu izvēlēts Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pagastā esošais meža īpašums „Renderi”. Tam sekos iepazīšanās ar meža apsaimniekošanas praksi Vecumnieku novada Kurmenes pagasta īpašumā „Pūpoli”. Nobeigumā plānots apskatīt Neretas novada Mazzalves pagastā esošu meža īpašumu „Alksnāji”. Semināra laikā plānots runāt par vispārējām dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā, izlases ciršu principiem, iespējām, riskiem un kļūdām. Pasākumu vadīs Meža konsultāciju un pakalpojumu centra Madonas nodaļas vadītāja Mairita Bondare, Valsts meža dienesta (VMD) Centrālvidzemes virsmežniecības Madonas nodaļas vecākais mežzinis Aldis Bondars un mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas (MDT) „Pūpoli” pārvaldnieks Raimonds Mežaks.

 

Raimonds Mežaks

Mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas (MDT) „Pūpoli” pārvaldnieks

Tālr. 29639946

E-pasts: raimonds.mezaks@gmail.com

 

Web: www.draugiem.lv/pupoli/