Uzlabo tunzivju zveju Klusā okeāna austrumos

WWF atzinīgi vērtē valstu pieņemto lēmumu tunzivju aizsardzībai Klusā okeāna austrumdaļā. Pasākumi, kas tiks īstenoti, ievērojami samazinās tunzivju zvejas izraisīto mirstību, veicinot ilgtspējīgu ieguvi.

(c) Wild Wonders of Europe / WWF-Canon

Datums: jūl 1, 2013

WWF atzinīgi vērtē IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission) pieņemto lēmumu tunzivju aizsardzībai Klusā okeāna austrumdaļā. Pasākumi, kas tiks īstenoti, ievērojami samazinās tunzivju zvejas izraisīto mirstību, saglabājot maksimālo ilgtspējīgo ieguves apjomu.

Ikgadējā sanāksmē IATTC dalībvalstis nolēma noteikt limitu – 5000 tonnas – zilās tunzivs ieguvei Klusā okeāna austrumu daļā. Tāpat dalībvalstis nolēma ievērot dažādus pasākumus Zivju pievilināšanas ierīču (FAD (no angļu val.: Fish Aggregating Devices)) kaitējuma samazināšanai.