"Meklējot lielos susurus"

Paldies visiem pārgājiena dalībniekiem - Pasaules Dabas Fonda lieliskajiem brīvprātīgajiem. Īpašs paldies arī teriologam Valdim Pilātam, kurš mums deva unikālu iespēju redzēt un uzzināt vairāk par LIELAJIEM SUSURIEM!
Uz tikšanos nākamajā pārgājienā!
Datums: aug 11, 2013

13.jūlijā devāmies pārgājienā pa Gaujas Nacionālā parka mazāk zināmām takām un aicinājām pievienoties arī Pasaules Dabas Fonda draugus & brīvprātīgos.

Mūsu ekspedīciju vadīja teriologs Valdis Pilāts.

Pilnu foto-stāstu skaties šeit!

Foto: Edīte Husare