Uzsākam īstenot jaunu projektu!

Šodien, 16.jūlijā Sabiedrības integrācijas fondā (SIF) notiek pirmo līgumu parakstīšana EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmā "NVO fonds". Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis ir viens no pirmajiem pieciem, kas paraksta projekta līgumu, lai uzsāktu īstenot idejas labākai Latvijai.

Datums: jūl 16, 2013

Esam priecīgi paziņot, ka uzsākam īstenot EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas "NVO fonds" projektu Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā”.

Šodien, 16.jūlijā Sabiedrības integrācijas fondā (SIF) notiek pirmo līgumu parakstīšana EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmā "NVO fonds". Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis ir viens no pirmajiem pieciem, kas paraksta projekta līgumu, lai uzsāktu īstenot idejas labākai Latvijai.

Projekti plānoti nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam. SIF padome kopumā apstiprinājusi 99 projektus.

Pasaules Dabas Fonda īstenotā projekta „Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā” mērķis ir aktivizēta pilsoniskā sabiedrība vides interešu aizstāvībai un ilgtspējīgas resursu pārvaldības attīstībai valstiskās un nevalstiskās iniciatīvās, kā arī labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli, tematiski, sadarbības tīkli) vides jomā darbojošos NVO darbībai. Mērķa sasniegšana ir darbības programmā plānoto aktivitāšu nepārtraukta un sistematizēta realizācija projekta periodā.

Galvenās projektā plānotās aktivitātes ir vides interešu aizstāvība, vides NVO kapacitātes paaugstināšana, vides NVO līdzdalība starptautiskos procesos, vides NVO interešu aizstāvības spēju pilnveidošana, biznesa sektora, sabiedrības un institūciju informētības un izpratnes līmeņa par ilgtspējīgu attīstību nostiprināšana, kā arī vides jautājumu, NVO un projekta publicitātes nodrošināšana. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programma "NVO fonds", kuru apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds, turpina mērķtiecīgi attīstīt pilsonisko sabiedrību Latvijā. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

Ziņas tapšanā izmantota www.sif.lv sagatavotā informācija.