"Pūpolos" rekordliels apmeklētāju skaits!

Jaunajā Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā "Pūpoli" šogad noticis visapmeklētākais pasākums. "To, ka sabiedrībā pieaug interese par efektīvu un videi draudzīgu nelielu meža īpašumu apsaimniekošanu pierādīja kuplais apmeklētāju skaits," norāda Raimonds Mežaks, MDT "Pūpoli" pārvaldnieks.

Datums: jūl 9, 2013

Meža konsultāciju un pakalpojumu centra un Pasaules Dabas Fonda izveidotajā mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā (MDT) „Pūpoli”, Valsts lauku tīkla atbalsta programmas ietvaros notika kārtējais seminārs. Tā tēma – „Kā efektīvi un videi draudzīgi apsaimniekot nelielu meža īpašumu.” Pasākums norisinājās visās trīs demonstrējumu teritorijā ietilpstošajās saimniecībās, kuras atrodas Jaunjelgavas, Vecumnieku un Neretas novadā. Kopējā demonstrējumu teritorijā ietilpstošo mežu platība – 23,2 hektāri. Tie atrodas gan uz mitrām, gan sausām augsnēm. Kokaudzē sastopamas tādas koku sugas kā priede, egle, bērzs, apse, melnalksnis, baltalksnis, hibrīdalksnis, lapegle, kļava, vīksna, liepa un citas. Pasākumu vadīja Meža konsultāciju un pakalpojumu centra Sēlijas nodaļas vadītāja vietniece Jekaterina Blaua, mežzinis Aldis Bondars un MDT „Pūpoli” pārvaldnieks Raimonds Mežaks. To, ka sabiedrībā pieaug interese par efektīvu un videi draudzīgu nelielu meža īpašumu apsaimniekošanu pierādīja kuplais apmeklētāju skaits.

Lai izglītotos un iegūtu jaunu pieredzi bija ieradušies meža īpašnieki, studenti, mācībspēki un citi interesenti no Daugavpils, Rīgas, Madonas, Gulbenes, Līvāniem, Kārsavas, Aglonas, Ilūkstes, Rēzeknes, Aknīstes, Preiļiem un Krustpils. Semināra dalībnieki iepazinās ar izlases un kopšanas cirtes izpildes praktiskajiem piemēriem dabā. Kā arī uzzināja par iespējām, riskiem un kļūdām apsaimniekojot nelielu īpašumu pēc nekailciršu mežsaimniecības principiem. Pasākuma laikā uzmanība tika pievērsta arī normatīvo aktu prasībām, kuras pašreiz ir spēkā un meža īpašniekiem ir saistošas.

Nākamais seminārs rudenī

Kopš dibināšanas 2011. gada nogalē demonstrējumu teritorijā notikuši jau vienpadsmit pasākumi, kuros piedalījušies vairāk nekā divi simti interesentu. Nākamais seminārs plānots oktobrī, kad demonstrējumu teritorijā ar savām lekcijām viesosies pārstāvji no SIA „Manta-tehnika”, A/S „Sadales tīkli” un mežzinātnes institūta „Silava”. Papildinformāciju iegūsiet apmeklējot vietni: www.draugiem.lv/pupoli/

Kopumā Latvijā ir piecas meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas.