Papē dzimst kumeļi un teļi

Lielo zālēdāju ganībās Dabas parkā "Pape" jau piedzimuši 3 kumeļi un 8 tauru govju teļi. Pirmie divi teļi piedzima jau februārī. Līdz jūnijam dzīvnieku skaits vēl turpinās palielināties, dzimstot kumeļiem un teļiem. Aicinām ikvienu uz dabas parka „Pape” lielo zālēdāju ganībām!
Datums: mai 2, 2011

Lielo zālēdāju ganībās jau piedzimuši 3 kumeļi un 8 tauru govju teļi. Pirmie 2 teļi piedzima jau februārī. Līdz jūnijam dzīvnieku skaits vēl turpinās palielināties, dzimstot kumeļiem un teļiem.

Informācija par dabas parku "Pape"!