Tiks aprēķināta Latvijas iedzīvotāju ietekme uz klimatu

Priecājamies paziņot, ka uzsākam īstenot jaunu projektu: „Izmēri sava dzīvesveida ietekmi uz vidi!”

Projekta mērķis ir aprēķināt Latvijas „oglekļa pēdas” nospiedumu un izveidot jaunu dzīvesveida ietekmes kalkulatoru, kas ļautu ikvienam interesentam izvērtēt izvēlētā mājokļa, uztura, transporta un dzīvesveida ietekmi uz vidi.

Datums: aug 26, 2013

Priecājamies paziņot, ka uzsākam īstenot jaunu projektu: „Izmēri sava dzīvesveida ietekmi uz vidi!”

Projekta mērķis ir aprēķināt Latvijas „oglekļa pēdas” nospiedumu un izveidot jaunu dzīvesveida ietekmes kalkulatoru, kas ļautu ikvienam interesentam izvērtēt izvēlētā mājokļa, uztura, transporta un dzīvesveida ietekmi uz vidi.

2006. gadā Pasaules Dabas Fonds veica pētījumu, kurā noskaidroja, ka vidēji katram Latvijas iedzīvotājam viņa ikdienas vajadzību apmierināšanai nepieciešamas vismaz divas planētas Zeme jeb nedaudz vairāk kā 3 globālie hektāri. Bet 2008.gadā veiktajā t.s. oglekļa pēdas nospieduma (no angļu. val. carbon footprint) pētījumā secināts, ka Latvijas oglekļa dioksīda emisijas sasniedzot 4,1 tonnas CO2 uz cilvēku gadā, bet lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, oglekļa dioksīda (CO2) emisijas uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 3,8 tonnas gadā.

Lai veicinātu diskusiju sabiedrībā un integrētu vides jautājumus ikdienas lēmumu pieņemšanā, tādējādi samazinot arī Latvijas ekoloģisko un klimata pēdas nospiedumu, Pasaules Dabas Fonda mājas lapā, jau kopš 2006.gada ikvienam pieejams ekoloģiskās pēdas kalkulators, bet kopš 2008.gada – klimata pēdas kalkulators.

Mainoties valsts attīstībai, pieaugot izpratnei par dzīvesveida ietekmi uz vidi, kā arī citiem faktoriem, mainās arī atstātā ietekme uz vidi, tāpēc Pasaules Dabas Fonds uzsācis veikt atkārtotu pētījumu Latvijas oglekļa pēdas nospieduma izvērtēšanai.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.