Gada lauksaimnieks - Igaunijas pārstāvis

Šodien svinīgā apbalvošanā Helsinkos par konkursa „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2013” uzvarētāju tika atzīts Igaunijas lauksaimnieks Juhans Sargavs.

Datums: aug 27, 2013

Šodien svinīgā apbalvošanā Helsinkos par konkursa „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2013” uzvarētāju tika atzīts Igaunijas lauksaimnieks Juhans Sargavs. Balvu lauksaimnieks saņēma par inovatīvajām, daudzveidīgajām un izmaksu ziņā draudzīgajām metodēm, kas tiek praktizētas saimniecībā, lai samazinātu barības vielu noplūdi no lauksaimniecības zemēm.

Konkursu „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” organizē Pasaules Dabas Fonds kopā ar partneriem, lai izceltu labu un Baltijas jūrai draudzīgu lauksaimniecības praksi tādējādi mudinot reģiona lauksaimniekus aktīvi iesaistīties Baltijas jūras eitrofikācijas jeb pārmērīgas ūdensaugu savairošanās problēmas risināšanā. Konkurss ir starptautisks un tiek rīkots visās Baltijas jūras reģiona valstīs. Šogad žūrijas komisija visatzinīgāk novērtēja tieši Igaunijas pārstāvi, kurš saņēma titulu „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2013”, kā arī naudas balvu 10 000 eiro apmērā.  „Balva ir liels pagodināmus un man ir prieks, ka tā ļauj izcelt bioloģisko lauksaimniecību vēl vairāk,” saka Juhans. „Konkursi kā šis, līdz ar saņemto mediju interesi, ļauj iedvesmot līdzīgi domājošus cilvēkus, kā arī motivēt tos, kuri tikai domā par bioloģiskās lauksaimniecības prakses uzsākšanu.”

Juhans Sargavs ir viens no pirmajiem Igaunijā, kurš uzsāka praktizēt bioloģisko lauksaimniecību, dibinot savu saimniecību 1992. gadā. Viņš pievērsis īpašu uzmanību augu barības vielu noplūžu samazināšanai. Nesen saimniecībā izbūvēta īpaša, efektīva ūdens attīrīšanas sistēma, tāpat tiek veidota speciāla ēdienkarte liellopiem; arī piena lopkopības blakusprodukti tiek efektīvi izmantoti, lai samazinātu barības vielu noplūdi. Vairāk par saimniecību, kā arī citu valstu uzvarētājiem iespējamas uzzināt šeit.

Par Latvijas finālistu šogad tika nominēts Arnis Burmistris – Jelgavas novada saimniecības „Vilciņi 1” saimnieks. „Z/S „Vilciņi 1” vairāk kā 2000 ha saimniecībā izmanto precīzās lauksaimniecības tehniku un īpašu saimniecības pārvaldības datorprogrammu, tādejādi efektīvi izmantojot mēslojumu un samazinot barības vielu noplūdi ūdens vidē,” norāda Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras programmas vadītājs Ingus Purgalis.

Baltijas jūra vēl joprojām ir viena no visapdraudētākajām jūrām pasaulē. Eitrofikācija jeb pārmērīga ūdensaugu savairošanās tiek uzskatīta par nozīmīgāko Baltijas jūras ekoloģisko problēmu. Tās cēlonis ir palielināta barības vielu – t.sk. fosfora un slāpekļa, nonākšana ūdens vidē. Baltijas jūras Vides aizsardzības komisijas (HELCOM) dati liecina, ka liela daļa slāpekļa un fosfora jūrā nonāk tieši no lauksaimnieciskās ražošanas.