Lieli solījumi - mazs progress

Baltijas jūras reģions ir viens no bagātākajiem reģioniem pasaulē; cilvēki ir labi izglītoti un Baltijas jūras ekoloģiskās situācijas uzlabošanai ir gan sabiedrības, gan politiskais atbalsts. Kāpēc valstu valdības tomēr nespēj izpildīt savas apņemšanās un jūras stāvoklis būtiski neuzlabojas?

Datums: sep 24, 2013

 

Baltijas jūras reģions ir viens no bagātākajiem reģioniem pasaulē; cilvēki ir labi izglītoti un Baltijas jūras ekoloģiskās situācijas uzlabošanai ir gan sabiedrības, gan politiskais atbalsts. Kāpēc valstu valdības tomēr nespēj izpildīt savas apņemšanās un jūras stāvoklis būtiski neuzlabojas?

Pirms sešiem gadiem vides ministri no deviņām Baltijas jūras piekrastes valstīm parakstīja Baltijas jūras rīcības plānu (Baltic Sea Action Plan). Plāna mērķis ir glābt Baltijas jūru, apvienojot reģiona spēkus un izvirzot konkrētas darbības, kas katrai valstij jāveic, lai sasniegtu labu Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli līdz 2021. gadam.

Š.g. oktobrī ministri plāno tikties sanāksmē, lai izvērtētu nacionālo programmu efektivitāti un aplūkotu progresu ekoloģisko mērķu sasniegšanā.

Šobrīd valstis aktīvi gatavojas sanāksmei, bet, kā redzams Pasaules Dabas Fonda sagatavotajā ziņojumā – visas valstis krietni atpaliek no plānotā.