Dzīvotņu fragmentācija - risks Latvijas dabai

Latvijā aktuāla problēma! Kas ir dzīvotņu fragmentācija? Kā kailcirtes, kas koncentrētas noteiktā teritorijā, ietekmē dzīvnieku populācijas?

Pasaules Dabas Fonds ir izdevis apkopojumu par dažādu valstu zinātnieku pētījumiem par dzīvotņu fragmentāciju. Materiālu sagatavojuši Mag.biol. Ilze Priedniece un Dr.biol. Jānis Priednieks.

Datums: jan 8, 2014

Mežam raksturīgā meža vide tiek iznīcinātas dažāda lieluma kailcirtēs, savukārt kailciršu koncentrācijas viena blakus otrai rada vēl lielāku negatīvo ietekmi uz meža videi raksturīgo sugu izdzīvošanas iespējām.

Sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu Mag.biol. Ilze Priedniece un Dr.biol. Jānis Priednieks sagatavojuši dažādu valstu zinātnieku pētījumu informatīvu apkopojumu par dzīvotņu fragmentācijas (izcirtumu radītu ietekmi) iedarbību uz dzīvnieku populācijām. Galvenokārt analizēta ietekme uz putnu populācijām, jo par tiem visvairāk veikti pētījumi un putni ir labi meža telpiskās struktūras indikatori.

Ar informācijas apkopojumu iespējams iepazīties šeit.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejupielādei