Rietumu tirgū cilvēki daudz labprātāk izvēlas sertificētus zivju produktus

Šogad spēkā stājas ES kopējā zivsaimniecības politika, kas nosaka, kā turpmākos sešus gadus mēs saimniekosim Baltijas jūrā. Arvien vairāk valdība domā par ilgtermiņa risinājumiem, lai zivju resursi būtu pieejami arī nākotnē. Tādēļ, lai informētu zivsaimniecības uzņēmumus par politiskajām pārmaiņām un ilgtspējīgas zivsaimniecības principiem, tajā skaitā MSC sertifikāciju, Pasaules Dabas Fonds (PDF) un SEB banka rīkoja īpašu forumu.

Datums: feb 10, 2014

Šogad spēkā stājas ES kopējā zivsaimniecības politika, kas nosaka, kā turpmākos sešus gadus mēs saimniekosim Baltijas jūrā. Arvien vairāk valdība domā par ilgtermiņa risinājumiem, lai zivju resursi būtu pieejami arī nākotnē. Tādēļ, lai informētu zivsaimniecības uzņēmumus par politiskajām pārmaiņām un ilgtspējīgas zivsaimniecības principiem, tajā skaitā MSC sertifikāciju, Pasaules Dabas Fonds (PDF) un SEB banka rīkoja īpašu forumu. Tajā tika diskutēts ne tikai par jūras nākotnes problēmām un to risinājumiem, bet arī uzsvērtas būtiskas atšķirības, pārstrādes uzņēmumiem strādājot rietumu vai austrumu tirgos. Zivsaimniekiem, kuri vēlas strādāt rietumvalstīs un Skandināvijā, ilgtspējīgas zvejas jeb MSC sertifikātu pieprasa ne tikai tirgotāji, bet arī gala patērētājs.

„MSC sertifikācija nepieciešama uzņēmumiem, kuri rūpējas par vides ilgtspēju un līdz ar to arī biznesa iespējām nākotnē. Mūsdienās sertificēti produkti ir arī spēcīgs mārketinga ierocis, īpaši iekarojot rietumu tirgu, kur patērētāji seko līdz vides jautājumiem un ražotāju saimniekošanas praksēm. Uzskatu, ka paaugstinoties iedzīvotāju izglītības līmenim vides jautājumos, sertificēta produkcija tiks novērtētā arī pašmāju tirgū,” iedrošinot uzņēmumus domāt par jūras resursiem ilgtermiņā, uzsver Ingus Purgalis, PDF Jūras un saldūdens programmas vadītājs.

 

Šobrīd Latvijā MSC sertifikāciju saņēmuši seši uzņēmumi, kas veiksmīgi realizē produktus Rietumeiropas un Skandināvijas tirgos. Viens no tiem - SIA „Karavela” - savu produkciju eksportē uz 40 dažādām valstīm un informē, ka potenciāli interese par Latvijā ražotiem sertificētiem produktiem ir arī tādās valstīs kā Čehija un Slovākija, bet ļoti labs noiets ir Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā un Francijā.

 

Jaunās ES kopējās zivsaimniecības politikas mērķis ir nodrošināt ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras darbības, sniedzot ieguvumus ekonomiskajā, sociālajā un nodarbinātības jomā, kā arī veicinot pārtikas pieejamību. Realizējot šo mērķi, tuvāko sešu gadu laikā būtiski mainīsies saimniekošanas prakse Baltijas jūrā un tiks uzsākta integrēta jūras pārvaldība.

 

Forums notika Baltijas jūras glābšanas kampaņas „Spēks ir tīrā jūrā” ietvaros. Jau ziņots, ka šī kampaņa tiek realizēta, lai veicinātu izpratni par Baltijas jūras stāvokli un nākotnes perspektīvām.

 

MSC (Marine Stewardship Council) logo uz zivju un jūras produktiem norāda, ka zveja tiek veikta atbildīgi, domājot par zvejas resursiem nākotnē. Kopumā MSC sistēmā ir iesaistītas vairāk kā 300 zvejniecības, no kuram vairāk kā 200 jau ir ieguvušas sertifikātu; kopumā sertificētais zvejas apjoms pārsniedz 10 miljonus mt, jeb aptuveni 11% no kopējiem pasaules gada laikā iegūtajiem jūras savvaļas produktiem. Šobrīd zilais MSC logo ir redzam uz aptuveni 20 000 jūras produktu veidiem.