Aicina un semināriem par nekailciršu mežsaimniecību

Oktobrī un novembrī Pasaules Dabas Fonds aicina meža īpašniekus, apsaimniekotājus un studentus uz semināriem – atvērto durvju dienām Pasaules Dabas Fonda meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijās. Semināros piedalīsies lektori Jānis Rozītis (PDF), Jānis Donis (LVMI Silava), Pēteris Kaļeinikovs (LLU, Meža fakultāte) un citi.

Datums: okt 15, 2014

Demonstrējumu teritorijā „Pūpoli”, Vecumnieku novada Kurmenes pagastā seminārs norisināsies 18. oktobrī, plkst. 10:00. Semināru atklās Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis, kurš arī dienas gaitā informēs semināra dalībniekus par nekailciršu mežsaimniecību, tās priekšrocībām un riskiem. Meža konsultāciju pakalpojumu centra pārstāve Rita Daščiora pastāstīs par pašreizējo ES atbalstu meža īpašniekiem. Par nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu savas atziņas sniegs Jānis Donis (LVMI Silava). Savukārt Mārtiņš Lūkins raksturos demonstrējumu teritorijas, to praksi. Seminārā paredzēti arī meža tehnikas demonstrējumi, kurus vadīs I. Jermaks, G. Jermaks (www.parki.lv). Pēcpusdienā Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorijas Pūpoli pārvaldnieks, iepazīstinās pasākuma dalībniekus ar savu meža apsaimniekošanas praksi, t.sk. individuālām koku aizsardzības metodēm pret dzīvnieku bojājumiem.

Demonstrējumu teritorijā „Lejas Kleperi”, Smiltenes novada Launkalnes pagastā seminārs norisināsies 25. oktobrī, plkst. 10:00. Šajā seminārā par nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu, priekšrocībām un riskiem, kā arī demonstrējumu teritoriju praksi savā pieredzē dalīsies Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs Jānis Rozītis un Mārtiņš Lūkins. Savukārt Pēteris Kaļeinikovs (LLU, Meža fakultāte) sniegs prezentāciju par mežizstrādes īpatnībām izlases ciršu mežsaimniecībā. Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorijas Lejas Kleperi īpašnieks, profesionāls mežkopis, sniegs ieskatu savā ikdienas meža apsaimniekošanas praksē, kā arī atbildēs uz praktiskiem jautājumiem par meža kopšanu un izlases cirtes pielietojumu. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Kleperu ģimenes izveidoto dzimtas un mežsaimniecības muzeju.

Demonstrējumu teritorijā „Kalna Gavieši”, Amatas novada, Skujenes pagastā seminārs norisināsies 8. novembrī, plkst. 10:00. Pasaules Dabas Fonda un demonstrāciju saimniecības “Kalna Gavieši” saimnieka Ziedoņa Vilciņa sadarbība attīstījusies vairāku gadu garumā. Apmēram 1000 ha no "Kalna Gaviešu" saimniecības aizņem mežs. Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā pie saimnieka Ziedoņa Vilciņa iespējams iepazīties ar kopšanas cirtēm un izlases cirtēm, kas veiktas dažādu koku sugu un vecuma mežaudzēs. Semināra teorētiskajā daļā prezentācijas par nekailciršu mežsaimniecību sniegs Jānis Rozītis (Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītājs), Jānis Donis (LVMI Silava) un Mārtiņš Lūkins. Par meža apsaimniekošanas praksi, darbu plānošanu, mežizstrāde darbu organizāciju mežā stāstīs demonstrējuma teritorijas īpašnieks Ziedonis Vilciņš.

 

Par nekailciršu mežsaimniecības praksi demonstrējumu teritorijā: šādu ciršanas veidu raksturo salīdzinoši minimāla ietekme – koki izcirsti nelielā platībā un noteiktā apjomā; dažāda vecuma un augstuma koki – mežaudzei ir stabils koksnes pieaugums, pastāvīga dažādu sortimentu pieejamība un nodrošināta jaunāko koku paaudžu attīstība; racionāla dabas procesu izmantošana – dažādiem meža tipiem raksturīgās norises un īpatnības ir izmantojamas, nosakot ciršanas apjomu, izcērtamo un atstājamo koku izvietojumu, kā arī koku sugu sastāvu nākotnē.

Visi demonstrējumu teritorijas semināri ir BEZMAKSAS.

Pieteikšanās uz semināriem: rakstot info@pdf.lv vai zvanot uz Pasaules Dabas Fonda biroju: tālr. 67505640, J.Rozītis mob. 26420153. Lūgums iepriekš informēt par savu līdzdalību.

 

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds