Šoruden savāktas 1,5 tonnas nederīgu medikamentu

Sociālajā akcijā “Vislatvijas zāļu skapīšu tīrīšana” iedzīvotāji uz „A Aptiekas” tīkla aptiekām iznīcināšanai dabai draudzīgā veidā ir atnesuši 1664 kilogramus nederīgu medikamentu, kā arī 254 termometrus. Lielais savākto zāļu daudzums parāda, ka problēmai ir nepieciešams valstisks risinājums – kā zināms, Latvijā kopš 2011.gada zāles netiek uzskatītas par bīstamajiem atkritumiem. Nederīgus medikamentus „A Aptieku” tīklā varēs nodot arī turpmāk.

Datums: okt 20, 2014

Kampaņas laikā „A Aptiekās” tika aizpildītas vairāk nekā 3000 aptaujas anketas, saskaņā ar kurām var spriest par Latvijas iedzīvotāju zāļu skapīšos uzkrāto medikamentu daudzumu – tā vairāk kā 15 zāļu iepakojumus atnesuši 37% aptaujāto, 27% aptaujāto uzkrājumā ir bijis 1 līdz 5 iepakojumi zāļu, 6 līdz 10 medikamentus bija uzkrājuši 23%, bet 11-15 zāļu iepakojumu atnesuši 13% iedzīvotāju.

„Šie dati var liecināt par divām problēmām – vai nu medikamentu lietošana tiek pārtraukta, tiklīdz sasirgušais sajūtas labāk, vai arī iedzīvotāji gaidīja brīdi, kad varēs atbrīvoties no uzkrājumiem, iespējams, par to lika aizdomāties arī mūsu akcija – tā, piemēram, ceturtā daļa aptaujāto atzinuši, ka līdz šim revīziju savā zāļu skapītī vispār nav veikuši,” norāda „A Aptieku” iepirkumu un mārketinga vadītāja Nora Krauja.

Tāpat vairāk kā ceturtā daļa aptaujāto atzinuši, ka savu zāļu skapīti pārskata retāk kā reizi gadā, 33% - ka vidēji reizi gadā tomēr apskata, kas uzkrājies, un tikai 16% aptaujāto anketās bija atzīmējuši, ka to dara vismaz reizi pusgadā. Diemžēl tikai 64% aptaujāto vienmēr pārbauda medikamentu derīguma termiņu, tikai 30 % aptaujāto atzīst, ka vairumā gadījumu pārbauda, bet 6% aptaujāto atzina, ka zāļu derīguma termiņu pārbauda reti vai nepārbauda vispār.

Savukārt Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis norāda, ka arī pasaulē šim problēmām tiek pievērsta uzmanība: “Līdzīga kampaņa patlaban norisinās Lielbritānijā, tādēļ apsveicami, ka arī Latvijā tiek meklēti ilgtspējīgi risinājumi. Patlaban liela daļa medikamentu nonāk vidē un atstāj spēcīgu ietekmi uz bioloģisko ķēdi. Īpaši ietekmēta tiek akvafauna un šobrīd zivīs konstatēta vidē neplānoti nonākušo hormonu preparātu ietekme, kas izraisa vīrišķo indivīdu feminizāciju un otrādi, - sievišķo indivīdu maskulinizāciju. Ceram, ka “A Aptieka” sociālās atbildības iniciatīvai būs sekotāji un problēma tiks risināta arī valstiskā līmenī”.

“A Aptiekas” iniciatīvu no nākamās nedēļas pārņems arī vairāki citi aptieku tīkli, pievienojoties Latvijas Farmaceitu biedrības organizētajai kampaņai. Biedrības prezidente Kitija Blumfelde norāda: “Esam gandarīti, ka lielo aptieku tīklu pārstāvji ir uzņēmušies šādu atbildību. Taču nav pareizi, ka visā lielajā farmācijas nozares ķēdē ir tikai viens posms, kas uzņemas risināt šo jautājumu. Ir svarīgi, ka šis būtu ilgtermiņa pakalpojums, tam ir nepieciešams valstisks risinājums. Tādēļ arī Latvijas Farmaceitu biedrība turpinās “A Aptiekas” aizsākto iniciatīvu un īstenos līdzīgu kampaņu, iesaistot arī citus aptieku tīklus”.

Akcijas “Vislatvijas zāļu skapīšu tīrīšana” laikā ikvienam Latvijas iedzīvotājam tika dota iespēja jebkurā no 83 “A Aptiekas” tīkla aptiekām visā Latvijā nodot nederīgos vai nevajadzīgos medikamentus, un uzņēmums apmaksāja to iznīcināšanu dabai draudzīgā veidā. Vienlaikus ikvienam tika piedāvāta iespēja aizpildīt aptaujas anketu par zāļu lietošanas paradumiem, lai, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, „A Aptiekas” speciālisti varētu izstrādāt rekomendācijas medikamentu drošai lietošanai.